datovka_cs.ts 221 KB
Newer Older
1 2 3
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="en_US">
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
<context>
  <name>AccessibleSpinBox</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="70"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="70"/>
    <source>Decrease value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Snížit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="103"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="103"/>
    <source>Increase value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Zvýšit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AccessibleSpinBoxZeroMax</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="32"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="32"/>
    <source>max</source>
    <translation>max</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="92"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="92"/>
    <source>Decrease value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Snížit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="125"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="125"/>
    <source>Increase value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Zvýšit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
</context>
40 41 42
<context>
  <name>Accounts</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
43
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="331"/>
44 45 46 47
    <source>Remove account: %1</source>
    <translation>Odstranit účet: %1</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
48
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="332"/>
49 50 51 52
    <source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
53
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="333"/>
54 55 56 57
    <source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source>
    <translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
58
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="240"/>
59 60 61 62
    <source>Problem while updating account</source>
    <translation>Problém při vytváření účtu</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="181"/>
    <source>Username, password or account name has not been specified. These fields must be filled in.</source>
    <translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo uvedeno. Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="186"/>
    <source>Username &apos;%1&apos; has wrong length.</source>
    <translation>Uživatelské jméno &apos;%1&apos; špatnou délku.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="200"/>
    <source>Account with username &apos;%1&apos; already exists.</source>
    <translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="241"/>
79 80 81 82
    <source>Account name has not been specified!</source>
    <translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
83
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="242"/>
84 85 86 87
    <source>This field must be filled in.</source>
    <translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="442"/>
    <source>Change user name: %1</source>
    <translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="443"/>
    <source>Do you want to change the username from &apos;%1&apos; to &apos;%2&apos; for the account &apos;%3&apos;?</source>
    <translation>Chcete změnit uživatelské jméno z &apos;%1&apos; na &apos;%2&apos; pro účet &apos;%3&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="445"/>
    <source>Note: It will also change all related local database names and account information.</source>
    <translation>Poznámka: Změní se také jména všech odpovídajících databází a informace o účtu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="492"/>
    <source>Cannot access file database for the username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Nelze otevřít databázi souborů pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="501"/>
    <source>Cannot change file database to username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Nelze změnit databázi souborů na uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="527"/>
    <source>Cannot access message database for username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Nelze otevřít databázi zpráv pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="536"/>
    <source>Cannot change message database to username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Nelze změnit databázi zpráv na uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
121
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
122
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
123 124 125
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="570"/>
    <source>New data box identifier &apos;%1&apos; does not correspond with the old username &apos;%2&apos;.</source>
    <translation>Identifikátor nové schránky &apos;%1&apos; neodpovídá starému uživatelskému jménu &apos;%2&apos;.</translation>
126 127
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
128 129 130
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="577"/>
    <source>Cannot change username &apos;%1&apos; in the account database.</source>
    <translation>Nelze změnit uživatelské jméno &apos;%1&apos; v databázi účtů.</translation>
131 132
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="599"/>
    <source>Change username: %1</source>
    <translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="600"/>
    <source>A new username &apos;%1&apos; for the account &apos;%2&apos; has been set.</source>
    <translation>Nové uživatelské jméno &apos;%1&apos; pro účet &apos;%2&apos; bylo nastaveno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="602"/>
    <source>Account will use the new settings.</source>
    <translation>Účet použije nová nastavení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="625"/>
    <source>Username problem: %1</source>
    <translation>Problém s uživatelským jménem: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="626"/>
    <source>The new username &apos;%1&apos; for account &apos;%2&apos; has not been set!</source>
    <translation>Nové uživatelské jméno &apos;%1&apos; pro účet &apos;%2&apos; nebylo nastaveno!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="629"/>
    <source>Account will use the original settings.</source>
    <translation>Účet použije původní nastavení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="208"/>
164 165 166 167
    <source>Creating account: %1</source>
    <translation>Vytváření účtu: %1</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
168
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="209"/>
169 170 171 172
    <source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source>
    <translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation>
  </message>
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
173 174 175 176 177 178 179 180 181
<context>
  <name>CalendarDialogue</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/dialogues/CalendarDialogue.qml" line="63"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/CalendarDialogue.qml" line="63"/>
    <source>Calendar dialog</source>
    <translation>Kalendář</translation>
  </message>
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
182 183 184
<context>
  <name>DataboxList</name>
  <message>
185 186
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="164"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="164"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
187 188 189 190
    <source>View details about data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Zobrazit informace o datové schránce &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
191 192
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="167"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="167"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
193 194 195 196
    <source>Deselect data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Zrušit výběr datové schránky &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
197 198
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="170"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="170"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
199 200 201 202
    <source>Select data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Vybrat datovou schránku &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
203 204
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="263"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="263"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
205 206 207 208
    <source>Remove data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Odebrat datovou schránku &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
</context>
209 210 211
<context>
  <name>DbWrapper</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
212 213
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="158"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="227"/>
214 215 216 217
    <source>Message %1 envelope update failed!</source>
    <translation>Aktulizace obálky zprávy %1 selhala!</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
218
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="172"/>
219 220 221 222
    <source>%1: new messages: %2</source>
    <translation>%1: nových zpráv: %2</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
223
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="175"/>
224 225 226 227
    <source>%1: No new messages.</source>
    <translation>%1: Žádné nové zprávy.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
228
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="131"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
229
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="220"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
230 231
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="292"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="322"/>
232 233 234 235
    <source>Cannot open message database!</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít databázi zpráv!</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
236
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="39"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
237 238 239 240
    <source>Data box ID</source>
    <translation>ID datové schránky</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
241
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="40"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
242 243 244 245
    <source>Data box type</source>
    <translation>Typ datové schránky</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
246
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="43"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
247 248 249 250
    <source></source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
251
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="46"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
252 253 254 255
    <source>Given name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
256
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="50"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
257 258 259 260
    <source>Middle name</source>
    <translation>Prostření jméno</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
261
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="54"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
262 263 264 265
    <source>Surname</source>
    <translation>Příjmení</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
266
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="58"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
267 268 269 270
    <source>Surname at birth</source>
    <translation>Rodné příjmení</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
271
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="62"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
272 273 274 275
    <source>Date of birth</source>
    <translation>Datum narození</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
276
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="66"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
277 278 279 280
    <source>City of birth</source>
    <translation>Místo narození</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
281
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="70"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
282 283 284 285
    <source>County of birth</source>
    <translation>Okres narození</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
286
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="74"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
287 288 289 290
    <source>State of birth</source>
    <translation>Stát narození</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
291
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="78"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
292 293 294 295
    <source>Company name</source>
    <translation>Název firmy</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
296
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="81"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
297 298 299 300
    <source>Street of residence</source>
    <translation>Sídlo - ulice</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
301
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="83"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
302 303 304 305
    <source>Number in street</source>
    <translation>Číslo orientační</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
306
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="85"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
307 308 309 310
    <source>Number in municipality</source>
    <translation>Číslo popisné</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
311
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="87"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
312 313 314 315
    <source>Zip code</source>
    <translation>PSČ</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
316
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="89"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
317 318 319 320
    <source>City of residence</source>
    <translation>Sídlo - město</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
321
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="92"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
322 323 324 325
    <source>State of residence</source>
    <translation>Sídlo - stát</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
326
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="96"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
327 328 329 330
    <source>Nationality</source>
    <translation>Státní občanství</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
331
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="99"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
332 333 334 335
    <source>Databox state</source>
    <translation>Stav schránky</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
336
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="101"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
337 338 339 340
    <source>Effective OVM</source>
    <translation>Efektivní OVM</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
341 342
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="106"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
343 344 345 346
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
347 348
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="106"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
349 350 351 352
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
353
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="104"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
354 355 356 357
    <source>Open addressing</source>
    <translation>Otevřené adresování</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
358 359 360 361 362 363 364 365 366
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="283"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="311"/>
    <source>Internal error!</source>
    <translation>Interní chyba!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="148"/>
367 368 369 370
    <source>Message %1 envelope insertion failed!</source>
    <translation>Zpracování obálky zprávy %1 selhalo!</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
371
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="200"/>
372 373 374 375
    <source>Cannot open file database!</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít databázi souborů!</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
376
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="208"/>
377 378 379 380
    <source>File %1 insertion failed!</source>
    <translation>Nepodařilo se zpracovat soubor %1!</translation>
  </message>
</context>
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428
<context>
  <name>ErrorEntry</name>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="136"/>
    <source>No error occurred</source>
    <translation>Žádná chyba se nevyskytla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="139"/>
    <source>Request was malformed</source>
    <translation>Požadavek byl poškozený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="142"/>
    <source>Identifier is missing</source>
    <translation>Chybějící identifikátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="145"/>
    <source>Supplied identifier is wrong</source>
    <translation>Neplatný identifikátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="148"/>
    <source>File format is not supported</source>
    <translation>Nepodporovaný formát souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="151"/>
    <source>Data are already present</source>
    <translation>Data již existují</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="154"/>
    <source>Service limit was exceeded</source>
    <translation>Překročen limit služby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="157"/>
    <source>Unspecified error</source>
    <translation>Blíže neurčená chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="161"/>
    <source>Unknown error</source>
    <translation>Neznámá chyba</translation>
  </message>
</context>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
429 430
<context>
  <name>FileDialogue</name>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
431
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
432 433
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="36"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="36"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
434 435 436
    <source>Select path</source>
    <translation>Vybrat cestu</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
437
  <message>
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="41"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="41"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="45"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="45"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
450 451
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
452 453 454 455
    <source>Select location type</source>
    <translation>Vyberte typ umístění</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
456 457
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
458 459 460 461
    <source>Desktop</source>
    <translation>Plocha</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
462 463
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
464 465 466
    <source>Documents</source>
    <translation>Dokumenty</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
467
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
468 469
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="139"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="139"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
470 471 472 473
    <source>Downloads</source>
    <translation>Stažené</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
474 475
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="140"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="140"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
476 477 478 479
    <source>Pictures</source>
    <translation>Obrázky</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
480 481
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="141"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="141"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
482 483 484
    <source>Temp</source>
    <translation>Dočasné</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
485
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
486 487
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="166"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="166"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
488 489 490 491
    <source>Up</source>
    <translation>Nahoru</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
492 493
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="248"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="248"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
494 495 496 497
    <source>Open directory.</source>
    <translation>Otevřít adresář.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
498 499
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="251"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="251"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
500 501 502 503
    <source>File is selected.</source>
    <translation>Soubor je vybrán.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
504 505
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="253"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="253"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
506 507 508
    <source>File is not selected.</source>
    <translation>Soubor není vybrán.</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
509
</context>
510 511 512
<context>
  <name>Files</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
513 514
    <location filename="../../src/files.cpp" line="209"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="239"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
515 516 517 518
    <source>Open attachment error</source>
    <translation>Chyba otevření přílohy</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
519
    <location filename="../../src/files.cpp" line="240"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
520 521 522 523
    <source>There is no application to open this file format.</source>
    <translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
524
    <location filename="../../src/files.cpp" line="241"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
525 526 527 528
    <source>File: &apos;%1&apos;</source>
    <translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
529
    <location filename="../../src/files.cpp" line="210"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
530 531 532
    <source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
    <translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
533
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
    <location filename="../../src/files.cpp" line="67"/>
    <source>Attachment saving</source>
    <translation>Ukládání příloh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="68"/>
    <source>Attachments have been saved.</source>
    <translation>Přílohy byly uloženy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="69"/>
    <source>Attachments have not been saved!</source>
    <translation>Přílohy nebyly uloženy!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
    <source>Path: &apos;%1&apos;</source>
    <translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
554
    <location filename="../../src/files.cpp" line="313"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
555
    <location filename="../../src/files.cpp" line="661"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
556 557 558 559
    <source>ZFO missing</source>
    <translation>Chybějící ZFO</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
560
    <location filename="../../src/files.cpp" line="314"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
561
    <location filename="../../src/files.cpp" line="662"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
562 563 564 565
    <source>ZFO message is not present in local database.</source>
    <translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
566
    <location filename="../../src/files.cpp" line="315"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
567
    <location filename="../../src/files.cpp" line="663"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
568 569 570 571
    <source>Download complete message again to obtain it.</source>
    <translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
572
    <location filename="../../src/files.cpp" line="365"/>
573 574 575 576
    <source>Delete files: %1</source>
    <translation>Smazat soubory: %1</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
577
    <location filename="../../src/files.cpp" line="366"/>
578 579 580 581
    <source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
582
    <location filename="../../src/files.cpp" line="367"/>
583 584 585
    <source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
    <translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
586
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
587
    <location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
588 589 590 591
    <source>Vacuum databases</source>
    <translation>Vakuum databází</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
592
    <location filename="../../src/files.cpp" line="425"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
593 594 595
    <source>Operation Vacuum has finished</source>
    <translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
596
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
597
    <location filename="../../src/files.cpp" line="773"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
598 599 600 601
    <source>General</source>
    <translation>Obecné</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
602
    <location filename="../../src/files.cpp" line="774"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
603 604 605 606
    <source>Subject</source>
    <translation>Předmět</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
607
    <location filename="../../src/files.cpp" line="776"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
608 609 610 611
    <source>Attachment size</source>
    <translation>Velikost příloh</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
612
    <location filename="../../src/files.cpp" line="778"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
613 614 615 616
    <source>Personal delivery</source>
    <translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
617 618
    <location filename="../../src/files.cpp" line="779"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
619 620 621 622
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
623 624
    <location filename="../../src/files.cpp" line="779"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
625 626 627 628
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
629
    <location filename="../../src/files.cpp" line="780"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
630 631 632 633
    <source>Delivery by fiction</source>
    <translation>Doručení fikcí</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
634
    <location filename="../../src/files.cpp" line="783"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
635 636 637 638
    <source>Sender</source>
    <translation>Odesílatel</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
639 640
    <location filename="../../src/files.cpp" line="784"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="792"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
641 642 643 644
    <source>Databox ID</source>
    <translation>ID schránky</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
645 646
    <location filename="../../src/files.cpp" line="786"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="794"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
647 648 649 650
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
651 652
    <location filename="../../src/files.cpp" line="788"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="795"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
653 654 655 656
    <source>Address</source>
    <translation>Adresa</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
657
    <location filename="../../src/files.cpp" line="791"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
658 659 660 661
    <source>Recipient</source>
    <translation>Příjemce</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
662
    <location filename="../../src/files.cpp" line="798"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
663 664 665 666
    <source>To hands</source>
    <translation>K rukám</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
667
    <location filename="../../src/files.cpp" line="804"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
668 669 670 671
    <source>Our file mark</source>
    <translation>Naše spisová značka</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
672
    <location filename="../../src/files.cpp" line="808"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
673 674 675 676
    <source>Our reference number</source>
    <translation>Naše číslo jednací</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
677
    <location filename="../../src/files.cpp" line="812"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
678 679 680 681
    <source>Your file mark</source>
    <translation>Vaše spisová značka</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
682
    <location filename="../../src/files.cpp" line="816"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
683 684 685 686
    <source>Your reference number</source>
    <translation>Vaše číslo jednací</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
687
    <location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
688 689 690 691
    <source>Law</source>
    <translation>Zákon</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
692
    <location filename="../../src/files.cpp" line="824"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
693 694 695 696
    <source>Year</source>
    <translation>Rok</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
697
    <location filename="../../src/files.cpp" line="828"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
698 699 700 701
    <source>Section</source>
    <translation>Sekce</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
702
    <location filename="../../src/files.cpp" line="832"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
703 704 705 706
    <source>Paragraph</source>
    <translation>Odstavec</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
707
    <location filename="../../src/files.cpp" line="836"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
708 709 710 711
    <source>Letter</source>
    <translation>Písmeno</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
712
    <location filename="../../src/files.cpp" line="840"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
713 714 715 716
    <source>Additional info</source>
    <translation>Doplňující informace</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
717
    <location filename="../../src/files.cpp" line="844"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
718 719 720 721
    <source>Message state</source>
    <translation>Stav zprávy</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
722
    <location filename="../../src/files.cpp" line="845"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
723 724 725 726
    <source>Delivery time</source>
    <translation>Čas dodání</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
727
    <location filename="../../src/files.cpp" line="849"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
728 729 730 731
    <source>Accetance time</source>
    <translation>Čas doručení</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
732
    <location filename="../../src/files.cpp" line="853"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
733 734 735 736
    <source>Status</source>
    <translation>Stav</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
737
    <location filename="../../src/files.cpp" line="857"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
738 739 740
    <source>Events</source>
    <translation>Události</translation>
  </message>
741
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
742 743 744
<context>
  <name>GlobalSettingsQmlWrapper</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
745
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="297"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
746 747 748 749
    <source>Last synchronisation: %1</source>
    <translation>Poslední synchronizace: %1</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
750
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="324"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
751 752 753
    <source>Select directory</source>
    <translation>Zvolit adresář</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
754
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
755
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="340"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
756 757 758 759
    <source>New location error</source>
    <translation>Chyba nového umístění</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
760
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="341"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
761 762 763 764
    <source>It is not possible to store databases in the new location. Write permission denied.</source>
    <translation>Není možné uložit databáze do nového umístění. Nemáte právo zápisu.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
765
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="342"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
766
    <source>Action will be cancelled.</source>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
767 768
    <translation>Akce bude zrušena.</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
769
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781
<context>
  <name>GovFormList</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/GovFormList.qml" line="104"/>
    <location filename="../../qml/components/GovFormList.qml" line="104"/>
    <source>Open calendar</source>
    <translation>Otevřít kalendář</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GovWrapper</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
782
    <location filename="../../src/gov_wrapper.cpp" line="164"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
783 784 785 786
    <source>Request: %1</source>
    <translation>Požadavek: %1</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
787
    <location filename="../../src/gov_wrapper.cpp" line="166"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
788 789 790 791
    <source>Recipient: %1</source>
    <translation>Příjemce: %1</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
792
    <location filename="../../src/gov_wrapper.cpp" line="169"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
793 794 795 796
    <source>Send e-gov request</source>
    <translation>Odeslat elektronické podání</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
797
    <location filename="../../src/gov_wrapper.cpp" line="170"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
798 799 800 801
    <source>Do you want to send the e-gov request to data box &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Přejete si odeslat elektronické podání do datové schránky &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
</context>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
802 803 804
<context>
  <name>InputDialogue</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
805 806
    <location filename="../../qml/dialogues/InputDialogue.qml" line="69"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/InputDialogue.qml" line="69"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
807 808 809 810
    <source>QML input dialog</source>
    <translation>QML vstupní dialog</translation>
  </message>
</context>
811
<context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
812
  <name>InputLineMenu</name>
813
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
814 815
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="37"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="37"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
816 817
    <source>Clear</source>
    <translation>Vymazat</translation>
818 819
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
820 821 822 823
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="46"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="46"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopírovat</translation>
824 825
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
826 827
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="57"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="57"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
828 829 830 831
    <source>Paste</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
832 833 834
<context>
  <name>IsdsConversion</name>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="58"/>
    <source>Primary user</source>
    <translation>Oprávněná osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="61"/>
    <source>Entrusted user</source>
    <translation>Pověřená osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="64"/>
    <source>Administrator</source>
    <translation>Administrátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="67"/>
    <source>Official</source>
    <translation>Systém ISDS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="70"/>
    <source>Virtual</source>
    <translation>Virtuální osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="73"/>
    <source>Liquidator</source>
    <translation>Likvidátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="75"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="83"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
871 872 873 874
    <source>The data box is accessible. It is possible to send messages into it. It can be looked up on the Portal.</source>
    <translation>Datová schránka je přístupná, lze do dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat.</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
875
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="88"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
876 877 878 879
    <source>The data box is temporarily inaccessible (at own request). It may be made accessible again at some point in the future.</source>
    <translation>Datová schránka je dočasně znepřístupněna (na vlastní žádost), může být později opět zpřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
880
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="93"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
881 882 883 884
    <source>The data box is so far inactive. The owner of the box has to log into the web interface at first in order to activate the box.</source>
    <translation>Datová schránka je dosud neaktivní. Vlastník schránky se musí poprvé přihlásit do webového rozhraní, aby došlo k aktivaci schránky.</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
885
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="97"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
886 887 888 889
    <source>The data box is permanently inaccessible. It is waiting to be deleted (but it may be made accessible again).</source>
    <translation>Datová schránka je trvale znepřístupněna, čeká na smazání (může být opět zpřístupněna).</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
890
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="101"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
891 892 893 894
    <source>The data box has been deleted (none the less it exists in ISDS).</source>
    <translation>Datová schránka byla smazána (přesto existuje v ISDS).</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
895
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="105"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
896 897 898 899
    <source>The data box is temporarily inaccessible (because of the reasons enumerated in the law at the time of access denial). It may be made accessible again at some point in the future.</source>
    <translation>Datová schránka je dočasně znepřístupněna (z důvodů vyjmenovaných v zákoně resp. při přerušení činnosti), může být později opět zpřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
900
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="110"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
901 902 903
    <source>An error occurred while checking the status.</source>
    <translation>Došlo k chybě při zjišťování stavu.</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="123"/>
    <source>Public data message</source>
    <translation>Veřejná datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="126"/>
    <source>Postal data message</source>
    <translation>Poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="129"/>
    <source>Initialising postal data message</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="132"/>
    <source>Reply postal data message</source>
    <translation>Odpovědní poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="135"/>
    <source>Initialising postal data message - expired</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva - expirovaná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="138"/>
    <source>Initialising postal data message - used</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva - využitá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="141"/>
    <source>Unknown message type</source>
    <translation>Neznámý typ datové zprávy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="151"/>
    <source>Message has been submitted (has been created in ISDS)</source>
    <translation>Zpráva byla podána (vznikla v ISDS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="157"/>
    <source>Data message including its attachments signed with time-stamp.</source>
    <translation>Datová zpráva včetně písemností podepsána časovým razítkem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="164"/>
    <source>Message did not pass through AV check; infected paper deleted; final status before deletion.</source>
    <translation>Zpráva neprošla AV kontrolou; nakažená písemnost je smazána; konečný stav zprávy před smazáním.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="169"/>
    <source>Message handed into ISDS (delivery time recorded).</source>
    <translation>Zpráva dodána do ISDS (zapsán čas dodání).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="178"/>
    <source>10 days have passed since the delivery of the public message which has not been accepted by logging-in (assumption of delivery by fiction in nonOVM DS); this state cannot occur for commercial messages.</source>
    <translation>Uplynulo 10 dnů od dodání veřejné zprávy, která dosud nebyla doručena přihlášením (předpoklad doručení fikcí u ne-OVM DS); tento stav nemůže nastat v případě poštovních datových zpráv.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="188"/>
    <source>A person authorised to read this message has logged in -- delivered message has been accepted.</source>
    <translation>Osoba oprávněná číst tuto zprávu se přihlásila - dodaná zpráva byla doručena.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="193"/>
    <source>Message has been read (on the portal or by ESS action).</source>
    <translation>Zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="201"/>
    <source>Message marked as undeliverable because the target databox has been made inaccessible.</source>
    <translation>Zpráva byla označena jako nedoručitelná, protože DS adresáta byla zpětně znepřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="209"/>
    <source>Message content deleted, envelope including hashes has been moved into archive.</source>
    <translation>Obsah zprávy byl smazán, obálka zprávy včetně hashe přesunuta do archívu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="214"/>
    <source>Message resides in data vault.</source>
    <translation>Zpráva je v Datovém trezoru.</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
989
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
990 991 992
<context>
  <name>IsdsSession</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
993
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="93"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
994 995
    <source>Cannot open certificate</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít certifikát</translation>
996 997
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
998
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="121"/>
999 1000 1001 1002
    <source>Cannot parse certificate</source>
    <translation>Nepodařilo se zpracovat certifikát</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1003
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="127"/>
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
    <source>Unknown certificate format</source>
    <translation>Neznámý formát certifikátu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>IsdsWrapper</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1011 1012
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="485"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1202"/>
1013 1014 1015 1016
    <source>Wrong username or message ID</source>
    <translation>Špatné uživatelské jméno nebo ID zprávy</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1017
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="185"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1018 1019
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="310"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="342"/>
1020 1021 1022 1023
    <source>Wrong username</source>
    <translation>Špatné uživatelské jméno</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1024
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1214"/>
1025 1026 1027 1028
    <source>Downloading message %1</source>
    <translation>Stahování zprávy %1</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1029
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="313"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="345"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="488"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="608"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="615"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="626"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="637"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="693"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="734"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="741"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="825"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="832"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="869"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1205"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1421"/>
1045 1046 1047 1048
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1049
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="184"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1050 1051 1052 1053
    <source>Unknow error</source>
    <translation>Neznámá chyba</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1054
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="313"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="345"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="488"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="608"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="627"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="638"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="694"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="742"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="825"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="869"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1205"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1421"/>
1067 1068 1069 1070
    <source>Internal error</source>
    <translation>Interní chyba</translation>
  </message>
  <message>