datovka_cs.ts 193 KB
Newer Older
1 2 3
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="en_US">
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
<context>
  <name>AccessibleSpinBox</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="70"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="70"/>
    <source>Decrease value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Snížit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="103"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="103"/>
    <source>Increase value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Zvýšit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AccessibleSpinBoxZeroMax</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="32"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="32"/>
    <source>max</source>
    <translation>max</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="92"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="92"/>
    <source>Decrease value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Snížit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="125"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="125"/>
    <source>Increase value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Zvýšit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
</context>
40 41 42
<context>
  <name>Accounts</name>
  <message>
43
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="301"/>
44 45 46 47
    <source>Remove account: %1</source>
    <translation>Odstranit účet: %1</translation>
  </message>
  <message>
48
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="302"/>
49 50 51 52
    <source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
53
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="303"/>
54 55 56 57
    <source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source>
    <translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation>
  </message>
  <message>
58
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="210"/>
59 60 61 62
    <source>Problem while updating account</source>
    <translation>Problém při vytváření účtu</translation>
  </message>
  <message>
63
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="211"/>
64 65 66 67
    <source>Account name has not been specified!</source>
    <translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation>
  </message>
  <message>
68
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="212"/>
69 70 71 72
    <source>This field must be filled in.</source>
    <translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation>
  </message>
  <message>
73
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="158"/>
74 75 76
    <source>Problem while creating account</source>
    <translation>Problém při vytváření účtu</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
77
  <message>
78
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="159"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
79 80
    <source>User name, password or account name has not been specified!</source>
    <translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo vyplněno!</translation>
81 82
  </message>
  <message>
83
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="160"/>
84 85 86 87
    <source>These fields must be filled in.</source>
    <translation>Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
  </message>
  <message>
88
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="176"/>
89 90 91 92
    <source>Creating account: %1</source>
    <translation>Vytváření účtu: %1</translation>
  </message>
  <message>
93
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="177"/>
94 95 96 97
    <source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source>
    <translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation>
  </message>
  <message>
98
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="178"/>
99 100 101 102
    <source>Account with user name &apos;%1&apos; already exists.</source>
    <translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
  </message>
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
103 104 105
<context>
  <name>DataboxList</name>
  <message>
106 107
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="164"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="164"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
108 109 110 111
    <source>View details about data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Zobrazit informace o datové schránce &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
112 113
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="167"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="167"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
114 115 116 117
    <source>Deselect data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Zrušit výběr datové schránky &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
118 119
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="170"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="170"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
120 121 122 123
    <source>Select data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Vybrat datovou schránku &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
124 125
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="263"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="263"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
126 127 128 129
    <source>Remove data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Odebrat datovou schránku &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
</context>
130 131 132
<context>
  <name>DbWrapper</name>
  <message>
133 134
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="156"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="228"/>
135 136 137 138
    <source>Message %1 envelope update failed!</source>
    <translation>Aktulizace obálky zprávy %1 selhala!</translation>
  </message>
  <message>
139
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="171"/>
140 141 142 143
    <source>%1: new messages: %2</source>
    <translation>%1: nových zpráv: %2</translation>
  </message>
  <message>
144
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="174"/>
145 146 147 148
    <source>%1: No new messages.</source>
    <translation>%1: Žádné nové zprávy.</translation>
  </message>
  <message>
149 150 151 152
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="126"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="219"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="292"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="321"/>
153 154 155 156
    <source>Cannot open message database!</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít databázi zpráv!</translation>
  </message>
  <message>
157
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="38"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
158 159 160 161
    <source>Data box ID</source>
    <translation>ID datové schránky</translation>
  </message>
  <message>
162
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="39"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
163 164 165 166
    <source>Data box type</source>
    <translation>Typ datové schránky</translation>
  </message>
  <message>
167
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="41"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
168 169 170 171
    <source></source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
172
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="44"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
173 174 175 176
    <source>Given name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
177
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="48"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
178 179 180 181
    <source>Middle name</source>
    <translation>Prostření jméno</translation>
  </message>
  <message>
182
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="52"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
183 184 185 186
    <source>Surname</source>
    <translation>Příjmení</translation>
  </message>
  <message>
187
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="56"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
188 189 190 191
    <source>Surname at birth</source>
    <translation>Rodné příjmení</translation>
  </message>
  <message>
192
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="60"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
193 194 195 196
    <source>Date of birth</source>
    <translation>Datum narození</translation>
  </message>
  <message>
197
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="64"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
198 199 200 201
    <source>City of birth</source>
    <translation>Místo narození</translation>
  </message>
  <message>
202
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="68"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
203 204 205 206
    <source>County of birth</source>
    <translation>Okres narození</translation>
  </message>
  <message>
207
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="72"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
208 209 210 211
    <source>State of birth</source>
    <translation>Stát narození</translation>
  </message>
  <message>
212
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="76"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
213 214 215 216
    <source>Company name</source>
    <translation>Název firmy</translation>
  </message>
  <message>
217
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="79"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
218 219 220 221
    <source>Street of residence</source>
    <translation>Sídlo - ulice</translation>
  </message>
  <message>
222
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="81"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
223 224 225 226
    <source>Number in street</source>
    <translation>Číslo orientační</translation>
  </message>
  <message>
227
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="83"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
228 229 230 231
    <source>Number in municipality</source>
    <translation>Číslo popisné</translation>
  </message>
  <message>
232
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="85"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
233 234 235 236
    <source>Zip code</source>
    <translation>PSČ</translation>
  </message>
  <message>
237
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="87"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
238 239 240 241
    <source>City of residence</source>
    <translation>Sídlo - město</translation>
  </message>
  <message>
242
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="90"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
243 244 245 246
    <source>State of residence</source>
    <translation>Sídlo - stát</translation>
  </message>
  <message>
247
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="94"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
248 249 250 251
    <source>Nationality</source>
    <translation>Státní občanství</translation>
  </message>
  <message>
252
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="97"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
253 254 255 256
    <source>Databox state</source>
    <translation>Stav schránky</translation>
  </message>
  <message>
257
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="99"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
258 259 260 261
    <source>Effective OVM</source>
    <translation>Efektivní OVM</translation>
  </message>
  <message>
262 263
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="100"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="102"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
264 265 266 267
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
268 269
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="100"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="102"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
270 271 272 273
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
274
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="101"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
275 276 277 278
    <source>Open addressing</source>
    <translation>Otevřené adresování</translation>
  </message>
  <message>
279
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="146"/>
280 281 282 283
    <source>Message %1 envelope insertion failed!</source>
    <translation>Zpracování obálky zprávy %1 selhalo!</translation>
  </message>
  <message>
284
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="199"/>
285 286 287 288
    <source>Cannot open file database!</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít databázi souborů!</translation>
  </message>
  <message>
289
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="207"/>
290 291 292 293
    <source>File %1 insertion failed!</source>
    <translation>Nepodařilo se zpracovat soubor %1!</translation>
  </message>
  <message>
294
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="238"/>
295 296 297 298
    <source>Message has been downloaded</source>
    <translation>Zpráva byla stažena</translation>
  </message>
</context>
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
<context>
  <name>ErrorEntry</name>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="136"/>
    <source>No error occurred</source>
    <translation>Žádná chyba se nevyskytla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="139"/>
    <source>Request was malformed</source>
    <translation>Požadavek byl poškozený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="142"/>
    <source>Identifier is missing</source>
    <translation>Chybějící identifikátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="145"/>
    <source>Supplied identifier is wrong</source>
    <translation>Neplatný identifikátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="148"/>
    <source>File format is not supported</source>
    <translation>Nepodporovaný formát souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="151"/>
    <source>Data are already present</source>
    <translation>Data již existují</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="154"/>
    <source>Service limit was exceeded</source>
    <translation>Překročen limit služby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="157"/>
    <source>Unspecified error</source>
    <translation>Blíže neurčená chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="161"/>
    <source>Unknown error</source>
    <translation>Neznámá chyba</translation>
  </message>
</context>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
347 348
<context>
  <name>FileDialogue</name>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
349
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
350 351
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="36"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="36"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
352 353 354
    <source>Select path</source>
    <translation>Vybrat cestu</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
355
  <message>
356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="41"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="41"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="45"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="45"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
368 369
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
370 371 372 373
    <source>Select location type</source>
    <translation>Vyberte typ umístění</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
374 375
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
376 377 378 379
    <source>Desktop</source>
    <translation>Plocha</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
380 381
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
382 383 384
    <source>Documents</source>
    <translation>Dokumenty</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
385
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
386 387
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="133"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="133"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
388 389 390 391
    <source>Downloads</source>
    <translation>Stažené</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
392 393
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
394 395 396 397
    <source>Pictures</source>
    <translation>Obrázky</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
398 399
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
400 401 402
    <source>Temp</source>
    <translation>Dočasné</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
403
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
404 405
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
406 407 408 409
    <source>Up</source>
    <translation>Nahoru</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
410 411
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="241"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="241"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
412 413 414 415
    <source>Open directory.</source>
    <translation>Otevřít adresář.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
416 417
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="244"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="244"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
418 419 420 421
    <source>File is selected.</source>
    <translation>Soubor je vybrán.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
422 423
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="246"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="246"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
424 425 426
    <source>File is not selected.</source>
    <translation>Soubor není vybrán.</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
427
</context>
428 429 430
<context>
  <name>Files</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
431 432
    <location filename="../../src/files.cpp" line="204"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="234"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
433 434 435 436
    <source>Open attachment error</source>
    <translation>Chyba otevření přílohy</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
437
    <location filename="../../src/files.cpp" line="235"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
438 439 440 441
    <source>There is no application to open this file format.</source>
    <translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
442
    <location filename="../../src/files.cpp" line="236"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
443 444 445 446
    <source>File: &apos;%1&apos;</source>
    <translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
447
    <location filename="../../src/files.cpp" line="205"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
448 449 450
    <source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
    <translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
451
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
    <location filename="../../src/files.cpp" line="67"/>
    <source>Attachment saving</source>
    <translation>Ukládání příloh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="68"/>
    <source>Attachments have been saved.</source>
    <translation>Přílohy byly uloženy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="69"/>
    <source>Attachments have not been saved!</source>
    <translation>Přílohy nebyly uloženy!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
    <source>Path: &apos;%1&apos;</source>
    <translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="308"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="648"/>
    <source>ZFO missing</source>
    <translation>Chybějící ZFO</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="309"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="649"/>
    <source>ZFO message is not present in local database.</source>
    <translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="310"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="650"/>
    <source>Download complete message again to obtain it.</source>
    <translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="358"/>
491 492 493 494
    <source>Delete files: %1</source>
    <translation>Smazat soubory: %1</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
495
    <location filename="../../src/files.cpp" line="359"/>
496 497 498 499
    <source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
500
    <location filename="../../src/files.cpp" line="360"/>
501 502 503
    <source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
    <translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
504
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
505
    <location filename="../../src/files.cpp" line="402"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
506 507 508 509
    <source>Vacuum databases</source>
    <translation>Vakuum databází</translation>
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
510
    <location filename="../../src/files.cpp" line="417"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
511 512 513
    <source>Operation Vacuum has finished</source>
    <translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="870"/>
    <source>General</source>
    <translation>Obecné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="871"/>
    <source>Subject</source>
    <translation>Předmět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="873"/>
    <source>Attachment size</source>
    <translation>Velikost příloh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="875"/>
    <source>Personal delivery</source>
    <translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
    <source>Delivery by fiction</source>
    <translation>Doručení fikcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
    <source>Sender</source>
    <translation>Odesílatel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="886"/>
    <source>Databox ID</source>
    <translation>ID schránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="882"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="887"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="883"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="888"/>
    <source>Address</source>
    <translation>Adresa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="885"/>
    <source>Recipient</source>
    <translation>Příjemce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="890"/>
    <source>To hands</source>
    <translation>K rukám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="895"/>
    <source>Our file mark</source>
    <translation>Naše spisová značka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="899"/>
    <source>Our reference number</source>
    <translation>Naše číslo jednací</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="903"/>
    <source>Your file mark</source>
    <translation>Vaše spisová značka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="907"/>
    <source>Your reference number</source>
    <translation>Vaše číslo jednací</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="911"/>
    <source>Law</source>
    <translation>Zákon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="914"/>
    <source>Year</source>
    <translation>Rok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="917"/>
    <source>Section</source>
    <translation>Sekce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="920"/>
    <source>Paragraph</source>
    <translation>Odstavec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="924"/>
    <source>Letter</source>
    <translation>Písmeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="927"/>
    <source>Additional info</source>
    <translation>Doplňující informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="931"/>
    <source>Message state</source>
    <translation>Stav zprávy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="932"/>
    <source>Delivery time</source>
    <translation>Čas dodání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="936"/>
    <source>Accetance time</source>
    <translation>Čas doručení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="940"/>
    <source>Status</source>
    <translation>Stav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="944"/>
    <source>Events</source>
    <translation>Události</translation>
  </message>
659
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
660 661 662
<context>
  <name>GlobalSettingsQmlWrapper</name>
  <message>
663
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="296"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
664 665 666 667
    <source>Last synchronisation: %1</source>
    <translation>Poslední synchronizace: %1</translation>
  </message>
  <message>
668
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="323"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
669 670 671
    <source>Select directory</source>
    <translation>Zvolit adresář</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
672
  <message>
673
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="339"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
674 675 676 677
    <source>New location error</source>
    <translation>Chyba nového umístění</translation>
  </message>
  <message>
678
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="340"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
679 680 681 682
    <source>It is not possible to store databases in the new location. Write permission denied.</source>
    <translation>Není možné uložit databáze do nového umístění. Nemáte právo zápisu.</translation>
  </message>
  <message>
683
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="341"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
684
    <source>Action will be cancelled.</source>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
685 686
    <translation>Akce bude zrušena.</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
687
</context>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
688 689 690
<context>
  <name>InputDialogue</name>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
691 692
    <location filename="../../qml/dialogues/InputDialogue.qml" line="69"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/InputDialogue.qml" line="69"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
693 694 695 696
    <source>QML input dialog</source>
    <translation>QML vstupní dialog</translation>
  </message>
</context>
697
<context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
698
  <name>InputLineMenu</name>
699
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
700 701
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="37"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="37"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
702 703
    <source>Clear</source>
    <translation>Vymazat</translation>
704 705
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
706 707 708 709
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="46"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="46"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopírovat</translation>
710 711
  </message>
  <message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
712 713
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="57"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="57"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
714 715 716 717
    <source>Paste</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
718 719 720
<context>
  <name>IsdsConversion</name>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="58"/>
    <source>Primary user</source>
    <translation>Oprávněná osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="61"/>
    <source>Entrusted user</source>
    <translation>Pověřená osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="64"/>
    <source>Administrator</source>
    <translation>Administrátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="67"/>
    <source>Official</source>
    <translation>Systém ISDS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="70"/>
    <source>Virtual</source>
    <translation>Virtuální osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="73"/>
    <source>Liquidator</source>
    <translation>Likvidátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="75"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="83"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
757 758 759 760
    <source>The data box is accessible. It is possible to send messages into it. It can be looked up on the Portal.</source>
    <translation>Datová schránka je přístupná, lze do dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat.</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
761
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="88"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
762 763 764 765
    <source>The data box is temporarily inaccessible (at own request). It may be made accessible again at some point in the future.</source>
    <translation>Datová schránka je dočasně znepřístupněna (na vlastní žádost), může být později opět zpřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
766
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="93"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
767 768 769 770
    <source>The data box is so far inactive. The owner of the box has to log into the web interface at first in order to activate the box.</source>
    <translation>Datová schránka je dosud neaktivní. Vlastník schránky se musí poprvé přihlásit do webového rozhraní, aby došlo k aktivaci schránky.</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
771
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="97"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
772 773 774 775
    <source>The data box is permanently inaccessible. It is waiting to be deleted (but it may be made accessible again).</source>
    <translation>Datová schránka je trvale znepřístupněna, čeká na smazání (může být opět zpřístupněna).</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
776
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="101"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
777 778 779 780
    <source>The data box has been deleted (none the less it exists in ISDS).</source>
    <translation>Datová schránka byla smazána (přesto existuje v ISDS).</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
781
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="105"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
782 783 784 785
    <source>The data box is temporarily inaccessible (because of the reasons enumerated in the law at the time of access denial). It may be made accessible again at some point in the future.</source>
    <translation>Datová schránka je dočasně znepřístupněna (z důvodů vyjmenovaných v zákoně resp. při přerušení činnosti), může být později opět zpřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
786
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="110"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
787 788 789
    <source>An error occurred while checking the status.</source>
    <translation>Došlo k chybě při zjišťování stavu.</translation>
  </message>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="123"/>
    <source>Public data message</source>
    <translation>Veřejná datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="126"/>
    <source>Postal data message</source>
    <translation>Poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="129"/>
    <source>Initialising postal data message</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="132"/>
    <source>Reply postal data message</source>
    <translation>Odpovědní poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="135"/>
    <source>Initialising postal data message - expired</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva - expirovaná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="138"/>
    <source>Initialising postal data message - used</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva - využitá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="141"/>
    <source>Unknown message type</source>
    <translation>Neznámý typ datové zprávy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="151"/>
    <source>Message has been submitted (has been created in ISDS)</source>
    <translation>Zpráva byla podána (vznikla v ISDS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="157"/>
    <source>Data message including its attachments signed with time-stamp.</source>
    <translation>Datová zpráva včetně písemností podepsána časovým razítkem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="164"/>
    <source>Message did not pass through AV check; infected paper deleted; final status before deletion.</source>
    <translation>Zpráva neprošla AV kontrolou; nakažená písemnost je smazána; konečný stav zprávy před smazáním.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="169"/>
    <source>Message handed into ISDS (delivery time recorded).</source>
    <translation>Zpráva dodána do ISDS (zapsán čas dodání).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="178"/>
    <source>10 days have passed since the delivery of the public message which has not been accepted by logging-in (assumption of delivery by fiction in nonOVM DS); this state cannot occur for commercial messages.</source>
    <translation>Uplynulo 10 dnů od dodání veřejné zprávy, která dosud nebyla doručena přihlášením (předpoklad doručení fikcí u ne-OVM DS); tento stav nemůže nastat v případě poštovních datových zpráv.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="188"/>
    <source>A person authorised to read this message has logged in -- delivered message has been accepted.</source>
    <translation>Osoba oprávněná číst tuto zprávu se přihlásila - dodaná zpráva byla doručena.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="193"/>
    <source>Message has been read (on the portal or by ESS action).</source>
    <translation>Zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="201"/>
    <source>Message marked as undeliverable because the target databox has been made inaccessible.</source>
    <translation>Zpráva byla označena jako nedoručitelná, protože DS adresáta byla zpětně znepřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="209"/>
    <source>Message content deleted, envelope including hashes has been moved into archive.</source>
    <translation>Obsah zprávy byl smazán, obálka zprávy včetně hashe přesunuta do archívu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="214"/>
    <source>Message resides in data vault.</source>
    <translation>Zpráva je v Datovém trezoru.</translation>
  </message>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
875
</context>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
876 877 878
<context>
  <name>IsdsSession</name>
  <message>
879
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="92"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
880 881
    <source>Cannot open certificate</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít certifikát</translation>
882 883
  </message>
  <message>
884
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="120"/>
885 886 887 888
    <source>Cannot parse certificate</source>
    <translation>Nepodařilo se zpracovat certifikát</translation>
  </message>
  <message>
889
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="125"/>
890 891 892 893 894 895 896
    <source>Unknown certificate format</source>
    <translation>Neznámý formát certifikátu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>IsdsWrapper</name>
  <message>
897 898
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="444"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1080"/>
899 900 901 902
    <source>Wrong username or message ID</source>
    <translation>Špatné uživatelské jméno nebo ID zprávy</translation>
  </message>
  <message>
903 904
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="182"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="303"/>
905 906 907 908
    <source>Wrong username</source>
    <translation>Špatné uživatelské jméno</translation>
  </message>
  <message>
909
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1092"/>
910 911 912 913
    <source>Downloading message %1</source>
    <translation>Stahování zprávy %1</translation>
  </message>
  <message>
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="187"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="306"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="447"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="567"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="585"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="596"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="643"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="675"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="682"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="756"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1083"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1299"/>
927 928 929 930
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
931
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="181"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
932 933 934 935
    <source>Unknow error</source>
    <translation>Neznámá chyba</translation>
  </message>
  <message>
936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="187"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="306"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="447"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="567"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="586"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="597"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="644"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="683"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="756"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1083"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1299"/>
947 948 949 950
    <source>Internal error</source>
    <translation>Interní chyba</translation>
  </message>
  <message>
951
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="218"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
952 953 954 955
    <source>Change password error: %1</source>
    <translation>Chyba při změně hesla: %1</translation>
  </message>
  <message>
956 957
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="220"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="226"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
958 959 960 961
    <source>ISDS returns: %1</source>
    <translation>ISDS vrací: %1</translation>
  </message>
  <message>
962
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="225"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
963 964 965 966
    <source>Password for username &apos;%1&apos; has changed.</source>
    <translation>Heslo pro uživatelské jméno &apos;%1&apos; bylo změněno.</translation>
  </message>
  <message>
967
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="359"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
968 969 970 971
    <source>Finding databoxes</source>
    <translation>Vyhledávání datových schránek</translation>
  </message>
  <message>
972
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="384"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
973 974 975 976
    <source>Find databox: %1</source>
    <translation>Vyhledat datovou schránku: %1</translation>
  </message>
  <message>
977
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="425"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
978 979 980 981
    <source>Error creating task</source>
    <translation>Chyba při vytváření úlohy</translation>
  </message>
  <message>
982 983
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="879"/>
984 985 986 987
    <source>Delivery info: %1</source>
    <translation>Informace o doručení: %1</translation>
  </message>
  <message>
988
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="753"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
989 990 991 992
    <source>Username or password missing</source>
    <translation>Chybí uživatelské jméno nebo heslo</translation>
  </message>
  <message>
993
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="768"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
994 995 996 997
    <source>Account &apos;%1&apos; requires SMS code for password changing.</source>
    <translation>Účet &apos;%1&apos; vyžaduje SMS kód pro změnu hesla.</translation>
  </message>
  <message>
998
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="895"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
999 1000 1001 1002
    <source>Failed to download complete message %1.</source>
    <translation>Chyba při stahování kompletní zprávy %1.</translation>
  </message>
  <message>
1003
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="899"/>
1004 1005 1006 1007
    <source>Message %1 has been downloaded</source>
    <translation>Zpráva %1 byla stažena</translation>
  </message>
  <message>
1008
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="456"/>
1009 1010 1011 1012
    <source>Downloading delivery info %1</source>
    <translation>Stahování doručenky %1</translation>
  </message>
  <message>
1013
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="894"/>
1014 1015 1016 1017
    <source>Downloading message: %1</source>
    <translation>Stahuji zprávu: %1</translation>
  </message>
  <message>
1018 1019
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="880"/>
1020 1021 1022 1023
    <source>Failed to download delivery info for message %1.</source>
    <translation>Stažení informací o doručení zprávy %1 selhalo.</translation>
  </message>
  <message>
1024
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="315"/>
1025 1026 1027 1028
    <source>Getting account info %1</source>
    <translation>Získávám info o účtě %1</translation>
  </message>
  <message>
1029
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="865"/>
1030 1031 1032 1033
    <source>Account info: %1</source>
    <translation>Informace o doručení: %1</translation>
  </message>
  <message>
1034
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="866"/>
1035 1036 1037 1038
    <source>Failed to get account info for username %1.</source>
    <translation>Nezdařilo se stáhnout informace o účtu pro uživatelské jméno %1.</translation>
  </message>
  <message>
1039
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="986"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1040 1041 1042 1043
    <source>%1: Message has been sent</source>
    <translation>%1: Zpráva byla odeslána</translation>
  </message>
  <message>
1044
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="987"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1045 1046 1047 1048
    <source>Message has successfully been sent to all recipients.</source>
    <translation>Zpráva byla úspěšně odeslána všem příjemcům.</translation>
  </message>
  <message>
1049 1050
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="697"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="992"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1051 1052 1053 1054
    <source>%1: Error sending message!</source>
    <translation>%1: Chyba při odeslání zprávy!</translation>
  </message>
  <message>
1055
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="993"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1056 1057 1058 1059
    <source>Message has NOT been sent to all recipients.</source>
    <translation>Zpráva nebyla odeslána všem příjemcům.</translation>
  </message>
  <message>
1060
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1119"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1061 1062 1063 1064
    <source>Enter password</source>
    <translation>Zadejte heslo</translation>
  </message>
  <message>
1065 1066
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="770"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1143"/>
Karel Slaný's avatar
Karel Slaný committed
1067 1068 1069 1070
    <source>Do you want to send SMS code now?</source>
    <translation>Chcete zaslat SMS kód?</translation>
  </message>
  <message>
1071
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="112"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1072 1073 1074 1075
    <source>No zfo files or selected folder.</source>
    <translation>Žádný zfo soubor nebo vybraná složka.</translation>
  </message>
  <message>
1076
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="124"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1077 1078 1079 1080
    <source>No account for zfo import.</source>
    <translation>Není žádný účet pro import zfo.</translation>
  </message>
  <message>
1081
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="142"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1082 1083 1084 1085
    <source>No zfo files in the selected directory.</source>
    <translation>Vybraná složka neobsahuje zfo soubory.</translation>
  </message>
  <message>
1086
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="151"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1087 1088 1089 1090
    <source>No zfo file for import.</source>
    <translation>Žádný zfo soubor pro import.</translation>
  </message>
  <message>
1091
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="154"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1092 1093 1094 1095
    <source>ZFO import</source>
    <translation>Import ZFO</translation>
  </message>
  <message>
1096
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="166"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1097 1098 1099 1100
    <source>ZFO import is running... Wait until import will finished!</source>
    <translation>ZFO import běží... Počkejte, dokud import neskončí!</translation>
  </message>
  <message>
1101
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="574"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1102 1103 1104 1105
    <source>User must be logged to databox.</source>
    <translation>Uživatel musí být přihlášen do datové schránky.</translation>
  </message>
  <message>
1106
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="575"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1107 1108 1109 1110
    <source>ISDS error.</source>
    <translation>Chyba ISDS.</translation>
  </message>
  <message>
1111
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="585"/>
Martin Straka's avatar
Martin Straka committed
1112 1113 1114 1115
    <source>Cannot access databox model.</source>
    <translation>Nelze získat data ze seznamu příjemců.</translation>
  </message>
  <message>
1116
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="596"/>