Commit 9642e4f4 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný
Browse files

Updated Czech localisation.

parent 79b7c2fe
......@@ -317,62 +317,62 @@
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="125"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="125"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<source>Select location type</source>
<translation>Vyberte typ umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="127"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="127"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<source>Desktop</source>
<translation>Plocha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="128"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="128"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
<source>Documents</source>
<translation>Dokumenty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="133"/>
<source>Downloads</source>
<translation>Stažené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="130"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="130"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
<source>Pictures</source>
<translation>Obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<source>Temp</source>
<translation>Dočasné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="156"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="156"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
<source>Up</source>
<translation>Nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="235"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="235"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="241"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="241"/>
<source>Open directory.</source>
<translation>Otevřít adresář.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="238"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="238"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="244"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="244"/>
<source>File is selected.</source>
<translation>Soubor je vybrán.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="240"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="240"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="246"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="246"/>
<source>File is not selected.</source>
<translation>Soubor není vybrán.</translation>
</message>
......@@ -1822,32 +1822,56 @@
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="87"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="87"/>
<source>Select import folder</source>
<translation>Vyberte složku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<source>Import selected ZFO files</source>
<translation>Importovat vybrané ZFO soubory</translation>
<source>Select import directory</source>
<translation>Vyberte adresář pro import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="104"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="104"/>
<source>Import ZFO files from folder</source>
<translation>Import ZFO soubory ze složky</translation>
<source>Import ZFO files from directory</source>
<translation>Importovat ZFO soubory z adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="132"/>
<source>Here you can import messages from ZFO files or selected directory into the local database. You can enabled the message validation on the ISDS server (working connection to server is required).</source>
<translation>Zde můžete importovat zprávy ze souborů ZFO nebo vybraného adresáře do místní databáze. Můžete také povolit ověření zprávy na serveru ISDS (vyžaduje aktivní připojení k serveru).</translation>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="129"/>
<source>Here you can import messages from ZFO files into the local database. You can manually specify individual ZFO files or you can select whole directories containing ZFO files.</source>
<translation>Zde můžete importovat zprávy ze souborů ZFO do místní databáze. Můžete ručně vybrat jednotlivé ZFO soubory, nebo můžete vybrat celé adresáře se ZFO soubory.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="139"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="139"/>
<source>Verify message in the ISDS server</source>
<translation>Ověřit zprávu na serveru ISDS</translation>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="133"/>
<source>Verify data on server</source>
<translation>Ověřit data na serveru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="142"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="142"/>
<source>Messages will be validated on the ISDS server before being imported. Imported messages are going to be sent to the ISDS server where they are going to be checked. Messages failing this test won&apos;t be imported.</source>
<translation>Před importem budou zprávy ověřeny na ISDS serveru. Importované zprávy budou nejdříve zaslány na ISDS server, kde budou ověřeny. Zprávy, které se nepodaří ověřit, nebudou importovány.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="143"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="143"/>
<source>Working internet connection is required. The duration of the operation depends on the speed of your internet connection. The size of the generated upload traffic depends on the amount of imported data.</source>
<translation>Je vyžadováno funkční připojení k internetu. Trvání operace závisí na rychlosti připojení k internetu. Množství přenášených dat závisí na velikosti importovaných dat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="144"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="144"/>
<source>We don&apos;t recommend using this option when you are using a mobile internet connection.</source>
<translation>Tuto volbu nedoporučujeme, pokud používáte mobilní připojení k internetu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="145"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="145"/>
<source>Imported messages won&apos;t be validated on the ISDS server.</source>
<translation>Importované zprávy nebudou ověřeny na serveru ISDS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<source>Import selected ZFO files</source>
<translation>Importovat vybrané ZFO soubory</translation>
</message>
</context>
<context>
......
......@@ -317,62 +317,62 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="125"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="125"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<source>Select location type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="127"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="127"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<source>Desktop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="128"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="128"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
<source>Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="133"/>
<source>Downloads</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="130"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="130"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
<source>Pictures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<source>Temp</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="156"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="156"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
<source>Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="235"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="235"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="241"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="241"/>
<source>Open directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="238"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="238"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="244"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="244"/>
<source>File is selected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="240"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="240"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="246"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="246"/>
<source>File is not selected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1822,31 +1822,55 @@
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="87"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="87"/>
<source>Select import folder</source>
<source>Select import directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<source>Import selected ZFO files</source>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="104"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="104"/>
<source>Import ZFO files from directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="104"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="104"/>
<source>Import ZFO files from folder</source>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="129"/>
<source>Here you can import messages from ZFO files into the local database. You can manually specify individual ZFO files or you can select whole directories containing ZFO files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="132"/>
<source>Here you can import messages from ZFO files or selected directory into the local database. You can enabled the message validation on the ISDS server (working connection to server is required).</source>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="133"/>
<source>Verify data on server</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="139"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="139"/>
<source>Verify message in the ISDS server</source>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="142"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="142"/>
<source>Messages will be validated on the ISDS server before being imported. Imported messages are going to be sent to the ISDS server where they are going to be checked. Messages failing this test won&apos;t be imported.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="143"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="143"/>
<source>Working internet connection is required. The duration of the operation depends on the speed of your internet connection. The size of the generated upload traffic depends on the amount of imported data.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="144"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="144"/>
<source>We don&apos;t recommend using this option when you are using a mobile internet connection.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="145"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="145"/>
<source>Imported messages won&apos;t be validated on the ISDS server.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<source>Import selected ZFO files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment