Commit adcbd0fd authored by Ondřej Zajíček's avatar Ondřej Zajíček
Browse files

mh-bgp: Minor cleanups

Make protocol naming consistent with other tests
parent 2f13e877
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp4 {
ipv4 {
import all;
......@@ -61,7 +61,7 @@ protocol bgp ebgp4 {
neighbor 10.4.13.1 as 4;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp pswd_bgp {
ipv6 {
import all;
......@@ -72,7 +72,7 @@ protocol bgp pswd_bgp {
password "abcd1234";
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -100,7 +100,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.1.4.1 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -68,7 +68,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.1.4.1 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -68,7 +68,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.1.4.1 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp pswd_bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -62,7 +62,7 @@ protocol bgp pswd_bgp {
password "bird14211";
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp6 {
ipv6 {
import all;
......@@ -72,7 +72,7 @@ protocol bgp ebgp6 {
neighbor 2001:db8:1:13::2 as 2;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -100,7 +100,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.1.2.1 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp pswd_bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -62,7 +62,7 @@ protocol bgp pswd_bgp {
password "bird1421";
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp6 {
ipv6 {
import all;
......@@ -72,7 +72,7 @@ protocol bgp ebgp6 {
neighbor 2001:db8:1:13::1 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -100,7 +100,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.2.4.1 as 2;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -68,7 +68,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.2.4.1 as 2;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -68,7 +68,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.2.4.1 as 2;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp4 {
ipv4 {
import all;
......@@ -61,7 +61,7 @@ protocol bgp ebgp4 {
neighbor 10.2.13.2 as 3;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp pswd_bgp {
ipv6 {
import all;
......@@ -72,7 +72,7 @@ protocol bgp pswd_bgp {
password "xxxx1234";
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -100,7 +100,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.2.10.1 as 2;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp4 {
ipv4 {
import all;
......@@ -61,7 +61,7 @@ protocol bgp ebgp4 {
neighbor 10.2.13.1 as 2;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp pswd_bgp {
ipv6 {
import all;
......@@ -72,7 +72,7 @@ protocol bgp pswd_bgp {
password "xxxx1234";
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -100,7 +100,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.3.4.1 as 3;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -68,7 +68,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.3.4.1 as 3;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -68,7 +68,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.3.4.1 as 3;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp pswd_bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -62,7 +62,7 @@ protocol bgp pswd_bgp {
password "borg2345";
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp6 {
ipv6 {
import all;
......@@ -72,7 +72,7 @@ protocol bgp ebgp6 {
neighbor 2001:db8:3:13::2 as 4;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -100,7 +100,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.3.2.1 as 3;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp pswd_bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -62,7 +62,7 @@ protocol bgp pswd_bgp {
password "borg2345";
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp6 {
ipv6 {
import all;
......@@ -72,7 +72,7 @@ protocol bgp ebgp6 {
neighbor 2001:db8:3:13::1 as 3;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -100,7 +100,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.4.4.1 as 4;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -68,7 +68,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.4.4.1 as 4;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -68,7 +68,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.4.4.1 as 4;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp4 {
ipv4 {
import all;
......@@ -61,7 +61,7 @@ protocol bgp ebgp4 {
neighbor 10.4.13.2 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp pswd_bgp {
ipv6 {
import all;
......@@ -72,7 +72,7 @@ protocol bgp pswd_bgp {
password "abcd12345";
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv4 {
import all;
......@@ -100,7 +100,7 @@ protocol bgp {
neighbor 10.4.2.1 as 4;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp {
ipv6 {
import all;
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp4 {
ipv4 {
import all;
......@@ -61,7 +61,7 @@ protocol bgp ebgp4 {
neighbor 10.4.13.1 as 4;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp6 {
ipv6 {
import all;
......@@ -71,48 +71,48 @@ protocol bgp ebgp6 {
neighbor 2001:db8:4:13::1 as 4;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgpv4 {
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgp4 {
ipv4 {
import all;
export where source ~ [ RTS_STATIC, RTS_BGP ];
};
}
protocol bgp ibgp1 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_1 from ibgp4 {
local 10.1.1.1 as 1;
neighbor 10.1.2.1 as 1;
}
protocol bgp ibgp2 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_2 from ibgp4 {
local 10.1.1.1 as 1;
neighbor 10.1.3.1 as 1;
}
protocol bgp ibgp3 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_3 from ibgp4 {
local 10.1.1.1 as 1;
neighbor 10.1.4.1 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgpv6 {
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgp6 {
ipv6 {
import all;
export where source ~ [ RTS_STATIC, RTS_BGP ];
};
}
protocol bgp ibgp4 from ibgpv6 {
protocol bgp ibgp6_1 from ibgp6 {
local 2001:db8:1:1::1 as 1;
neighbor 2001:db8:1:2::1 as 1;
}
protocol bgp ibgp5 from ibgpv6 {
protocol bgp ibgp6_2 from ibgp6 {
local 2001:db8:1:1::1 as 1;
neighbor 2001:db8:1:3::1 as 1;
}
protocol bgp ibgp6 from ibgpv6 {
protocol bgp ibgp6_3 from ibgp6 {
local 2001:db8:1:1::1 as 1;
neighbor 2001:db8:1:4::1 as 1;
}
......@@ -49,37 +49,37 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgpv4 {
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgp4 {
ipv4 {
import all;
export where source ~ [ RTS_BGP, RTS_STATIC ];
};
}
protocol bgp ibgp1 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_1 from ibgp4 {
local 10.1.2.1 as 1;
neighbor 10.1.1.1 as 1;;
}
protocol bgp ibgp2 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_2 from ibgp4 {
local 10.1.2.1 as 1;
neighbor 10.1.4.1 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgpv6 {
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgp6 {
ipv6 {
import all;
export where source ~ [ RTS_BGP, RTS_STATIC ];
};
}
protocol bgp ibgp3 from ibgpv6 {
protocol bgp ibgp6_1 from ibgp6 {
local 2001:db8:1:2::1 as 1;
neighbor 2001:db8:1:1::1 as 1;
}
protocol bgp ibgp4 from ibgpv6 {
protocol bgp ibgp6_2 from ibgp6 {
local 2001:db8:1:2::1 as 1;
neighbor 2001:db8:1:4::1 as 1;
}
......@@ -49,37 +49,37 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgpv4 {
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgp4 {
ipv4 {
import all;
export where source ~ [ RTS_BGP, RTS_STATIC ];
};
}
protocol bgp ibgp1 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_1 from ibgp4 {
local 10.1.3.1 as 1;
neighbor 10.1.1.1 as 1;
}
protocol bgp ibgp2 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_2 from ibgp4 {
local 10.1.3.1 as 1;
neighbor 10.1.4.1 as 1;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgpv6 {
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgp6 {
ipv6 {
import all;
export where source ~ [ RTS_BGP, RTS_STATIC ];
};
}
protocol bgp ibgp3 from ibgpv6 {
protocol bgp ibgp6_1 from ibgp6 {
local 2001:db8:1:3::1 as 1;
neighbor 2001:db8:1:1::1 as 1;
}
protocol bgp ibgp4 from ibgpv6 {
protocol bgp ibgp6_2 from ibgp6 {
local 2001:db8:1:3::1 as 1;
neighbor 2001:db8:1:4::1 as 1;
}
......@@ -51,7 +51,7 @@ protocol ospf v3 ospf6 {
};
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp4 {
ipv4 {
import all;
......@@ -61,7 +61,7 @@ protocol bgp ebgp4 {
neighbor 10.1.13.2 as 2;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV6 --> eBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv6 EBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
protocol bgp ebgp6 {
ipv6 {
import all;
......@@ -71,48 +71,48 @@ protocol bgp ebgp6 {
neighbor 2001:db8:1:13::2 as 2;
}
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPV4 --> iBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgpv4 {
#~~~~~~~~~~~~~~~~~ IPv4 IBGP ~~~~~~~~~~~~~~~~~
template bgp ibgp4 {
ipv4 {
import all;
export where source ~ [ RTS_BGP, RTS_STATIC ];
};
}
protocol bgp ibgp1 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_1 from ibgp4 {
local 10.1.4.1 as 1;
neighbor 10.1.1.1 as 1;
}
protocol bgp ibgp2 from ibgpv4 {
protocol bgp ibgp4_2 from ibgp4 {
local 10.1.4.1 as 1;
neighbor 10.1.3.1 as 1;
}
protocol bgp ibgp3 from ibgpv4 {