.gitignore 125 Bytes
Newer Older
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
1 2 3
/autom4te.cache/
/doc/*.html
/obj/
4 5 6 7 8 9 10
/Makefile
/bird
/birdc
/birdcl
/config.log
/config.status
/configure
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
11 12
/bird.conf
/bird.log