Makefile 132 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5
src := krt-sock.c
obj := $(src-o-files)
$(all-daemon)
$(conf-y-targets): $(s)krt-sock.Y

Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
6
tests_objs := $(tests_objs) $(src-o-files)