Commit 3dfc9002 authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

Added line break before desktop info

parent 54f19e4f