Commit 66eeca1b authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge branch 'V3.7' into feature-debian-package

parents 6ab6fbe3 69684aa8
......@@ -32,6 +32,7 @@ debug:
- desktop/build/libs/*debug*.jar
- desktop/build/libs/*iTest*.jar
- desktop/build/outputs/*debug*.deb
- desktop/build/outputs/*debug*.exe
- ios/build/robovm/*debug*.ipa
- ios/build/robovm/*iTest*.ipa
unitTest:
......@@ -66,6 +67,8 @@ release:
- desktop/build/libs/*release*.jar
- desktop/build/libs/*debug*.deb
- desktop/build/libs/*release*.deb
- desktop/build/outputs/*debug*.exe
- desktop/build/outputs/*release*.exe
- ios/build/robovm/*debug*.ipa
- ios/build/robovm/*iTest*.ipa
- ios/build/robovm/*release*.ipa
\ No newline at end of file
......@@ -103,6 +103,7 @@ game_kidnapping_preloader3=Se sluchátky zvuky lépe uslyšíš.
game_pursuit_title=Pronásledování
game_pursuit_description=Procvičování prostorové orientace
game_pursuit_preloader=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením jednotlivých dílků.
game_pursuit_preloader_desktop=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením jednotlivých dílků. Diely môžeš otáčať dvojklikom alebo pravým tlačidlom myši.
game_night_watch_title=Hlídka
game_night_watch_description=Procvičování zrakové paměti
game_night_watch_preloader=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a\u00A0v\u00A0kolik hodin.\r\n\r\nPo rozednění nastav na hodinách čas a\u00A0označ okna, která byla rozsvícená.
......@@ -114,10 +115,12 @@ game_in_the_darkness_title=Potmě
game_in_the_darkness_description=Procvičování seriality
game_in_the_darkness_preloader1=Naplánuj krok za krokem průchod labyrintem.
game_in_the_darkness_preloader2=Přetahuj správné úkony do pásu vpravo a\u00A0dávej pozor na všechny překážky. Teprve až budeš mít naplánovanou celou trasu, stiskni tlačítko HOTOVO.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Přetahuj správné úkony do pásu vpravo a\u00A0dávej pozor na všechny překážky. Teprve až budeš mít naplánovanou celou trasu, stiskni tlačítko HOTOVO. Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_title=Místo činu
game_crime_scene_description=Procvičování sluchové paměti
game_crime_scene_preloader_1=Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí.
game_crime_scene_preloader_2=Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo. Kartičky můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_runes_title = Symboly
game_runes_description = Procvičování zrakového rozlišování
game_runes_preloader1=Podívej se na symboly v\u00A0pásu vpravo.
......@@ -125,6 +128,14 @@ game_runes_preloader2_easy=Najdi je na domech a\u00A0označ dřív, než ti dojd
game_runes_preloader2_medium=Najdi je na domech [BLACK]schované mezi jednotlivými symboly[] a\u00A0označ je dřív, než ti dojde čas.
game_runes_preloader2_hard=Najdi na domech jejich [BLACK]zrcadlově otočené varianty[] a\u00A0označ je dřív, než ti dojde čas.
game_runes_preloader3=\r\n[BLACK]Pro označení klikni na symbol dvakrát.[]
game_protocol_title=Protokol
game_protocol_description=Procvičování verbální schopnosti
game_protocol_preloader=Pozorně si přečti protokol. Poskládej podle něj chybějící předměty zpět na své místo.
game_safe_title = Tajný kód
game_safe_description = Procvičování sluchové seriality
game_safe_preloader=Poslechni si pozorně přehrané zvuky.[BLACK]Doplň, jaký zvuk by měl následovat.[]
game_safe_preloader_headphones=Se sluchátky zvuky lépe uslyšíš.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Pouta standard
robbery_1_finished_description=Za dohrání první hry
......@@ -221,6 +232,30 @@ runes_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
runes_2_limit=Bystrozrak
runes_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
# <!-- Protocol -->
protocol_1_finished=Zlatá složka
protocol_1_finished_description=Za dohrání první hry
protocol_5_finished=Naditý šanon
protocol_5_finished_description=Za odehrání pěti her
protocol_10_finished=Bohatý archiv
protocol_10_finished_description=Za 10 dohraných her
protocol_1_limit=Archivář
protocol_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
protocol_2_limit=Aranžér
protocol_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
# <!-- Safe -->
safe_1_finished=Diamantový pilník
safe_1_finished_description=Za dohrání první hry
safe_5_finished=Kobaltový hasák
safe_5_finished_description=Za odehrání pěti her
safe_10_finished=Ocelový paklíč
safe_10_finished_description=Za 10 dohraných her
safe_1_limit=Kasař
safe_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
safe_2_limit=Zámečník
safe_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
# <!-- Specialni trofeje -->
user_consecutively3days=Prasklina ve zdi
user_consecutively3days_description=Za hraní jakékoliv hry 3 dny po sobě
......@@ -251,6 +286,8 @@ user_rank_11=Vrchní rada
sync_request_dialog_text=Zadej číslo průkazu:
sync_request_qr_dialog_text=Zadej číslo průkazu nebo naskenuj QR kód, který nalezneš ve svém profilu.
sync_request_button=Synchronizovat uživatele
exit_app_button=Ukončit aplikaci
exit_app_message=Opravdu chceš ukončit aplikaci?
sync_request_wrong_id=Špatně zadaný kód.
sync_request_error=Synchronizace se nezdařila, zkuste to prosím později.
sync_qr_request_button=Synchronizovat uživatele (QR)
......
......@@ -104,6 +104,7 @@ game_kidnapping_preloader3=Mit Kopfhörern hörst du die\u00A0Geräusche besser.
game_pursuit_title=Verfolgung
game_pursuit_description=Training der räumlichen Orientierung
game_pursuit_preloader=Stelle die\u00A0Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und\u00A0drehst.
game_pursuit_preloader_desktop=Stelle die\u00A0Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und\u00A0drehst. Die Teile kannst du mit einem Doppelklick oder der rechten Maustaste drehen.
game_night_watch_title=Wache
game_night_watch_description=Training des Sehgedächtnisses
game_night_watch_preloader=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und um wieviel Uhr.\r\n\r\nStelle nach Tageseinbruch in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
......@@ -115,10 +116,12 @@ game_in_the_darkness_title=Im Dunkeln
game_in_the_darkness_description=Training der Serialität
game_in_the_darkness_preloader1=Plane Schritt für Schritt den\u00A0Weg duch das\u00A0Labyrinth.
game_in_the_darkness_preloader2=Ziehe die\u00A0richtigen Handlungen auf die\u00A0rechte Seite und\u00A0pass auf alle Hindernisse auf. Sobald du die\u00A0ganze Route geplant hast, drücke den\u00A0Knopf FERTIG.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Ziehe die\u00A0richtigen Handlungen auf die\u00A0rechte Seite und\u00A0pass auf alle Hindernisse auf. Sobald du die\u00A0ganze Route geplant hast, drücke den\u00A0Knopf FERTIG. *de* Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_title=Tatort
game_crime_scene_description=Training des auditiven Kurzzeitgedächtnisses
game_crime_scene_preloader_1=Hör dir die Geräusche aufmerksam an und merke dir ihre Reihenfolge.
game_crime_scene_preloader_2=Nimm dann die Gegenstände vom Tatort die die Geräusche erzeugt haben und lege sie in der richtigen Reihenfolge im rechten Balken ab.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Nimm dann die Gegenstände vom Tatort die die Geräusche erzeugt haben und lege sie in der richtigen Reihenfolge im rechten Balken ab. Du kannst die Karten mit einem Doppelklick mit der Maus hinzufügen oder entfernen.
game_runes_title=Symbole
game_runes_description=Training der Visuellen Unterscheidung
game_runes_preloader1=Sieh dir die Symbole auf dem rechten Balken an.
......@@ -126,6 +129,14 @@ game_runes_preloader2_easy=Finde sie auf den Häusern und markiere sie, bevor di
game_runes_preloader2_medium=Finde sie auf den Häusern, [BLACK]wo sie zwischen anderen Symbolen versteckt sind[], und markiere sie, bevor die Zeit abgelaufen ist.
game_runes_preloader2_hard=Finde [BLACK]die gespiegelten Varianten[] der Zeichen auf den Häusern und markiere sie, bevor die Zeit abgelaufen ist.
game_runes_preloader3=\r\n[BLACK]Klicke das Symbol zwei Mal an, um es auszuwählen.[]
game_protocol_title=Protokoll
game_protocol_description=Training der verbalen Fähigkeiten
game_protocol_preloader=Lies dir das Protokoll genau durch. Lege danach die fehlenden Gegenstände zurück an ihren Platz.
game_safe_title = Geheimcode
game_safe_description=Training der akustischen Serialität
game_safe_preloader=Höre dir aufmerksam die abgespielten Geräusche an.[BLACK]Ergänze, welches Geräusch folgen sollte.[]
game_safe_preloader_headphones=Mit Kopfhörern hörst du die\u00A0Geräusche besser.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Handschellen Standard
robbery_1_finished_description=Für das Beenden des ersten Spiels
......@@ -222,6 +233,30 @@ runes_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
runes_2_limit=Scharfäugig
runes_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
# <!-- Protocol -->
protocol_1_finished=goldene Mappe
protocol_1_finished_description=Für das Beenden des ersten Spiels
protocol_5_finished=gefüllte Ordner
protocol_5_finished_description=Für fünf beendete Spiele
protocol_10_finished=reiche Archiv
protocol_10_finished_description=Für 10 beendete Spiele
protocol_1_limit=Archivar
protocol_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
protocol_2_limit=Arrangeur
protocol_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
# <!-- Safe -->
safe_1_finished=Diamantfeile
safe_1_finished_description=Für das Beenden des ersten Spiels
safe_5_finished=Kobaltzange
safe_5_finished_description=Für fünf beendete Spiele
safe_10_finished=Stahldietrich
safe_10_finished_description=Für 10 beendete Spiele
safe_1_limit=Langfinger
safe_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
safe_2_limit=Schlosser
safe_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
# <!-- Specialni trofeje -->
user_consecutively3days=Riss in der Wand
user_consecutively3days_description=Für das Spielen eines beliebigen Spiels 3 Tage nacheinander
......@@ -252,6 +287,8 @@ user_rank_11=Oberrat
sync_request_dialog_text=Trage deine Ausweisnummer ein:
sync_request_qr_dialog_text=Trage deine Ausweisnummer ein oder scanne den QR-Code ein, den du in deinem Profil findest.
sync_request_button=Account synchronisieren
exit_app_button=App beenden
exit_app_message=Möchtest du die App wirklich beenden?
sync_request_wrong_id=Falsch geschriebener Code.
sync_request_error=Die Synchronisierung ist fehlgeschlagen, bitte versuche es später noch einmal.
sync_qr_request_button=Account synchronisieren (QR)
......
......@@ -98,12 +98,13 @@ game_robbery_description=Precvičovanie pracovnej pamäti
game_robbery_preloader=Prečítaj a zapamätaj si pravidlo, podľa ktorého spoznáš lupiča. Sleduj ľudí prichádzajúcich do miestnosti a dotykom lupiča označ.
game_kidnapping_title=Únos
game_kidnapping_description=Precvičovanie sluchového rozlišovania
game_kidnapping_preloader1=Vypočuj a\u00A0zapamätaj si zvuk, ktorý si počul na križovatke.
game_kidnapping_preloader1=Vypočuj a\u00A0zapamätaj si zvuk, ktorý si počul na ulici.
game_kidnapping_preloader2=Potom si vypočuj zvuky okolitých ulíc a\u00A0urči, ktorú ste prešli.
game_kidnapping_preloader3=So slúchadlami budeš zvuky počuť lepšie.
game_pursuit_title=Prenasledovanie
game_pursuit_description=Precvičovanie priestorovej orientácie
game_pursuit_preloader=Zostav mapu priemiestňovaniam a\u00A0otáčaniam jednotlivých dielcov.
game_pursuit_preloader_desktop=Zostav mapu priemiestňovaniam a\u00A0otáčaniam jednotlivých dielcov. Diely môžeš otáčať dvojklikom alebo pravým tlačidlom myši.
game_night_watch_title=Hliadka
game_night_watch_description=Precvičovanie zrakovej pamäti
game_night_watch_preloader=Dávaj pozor, ktoré okná sa po zotmení rozsvietia a\u00A0o\u00A0ktorej hodine.\r\n\r\nPo svitaní nastav na hodinách čas a\u00A0označ okná, ktoré boli rozsvietené.
......@@ -115,10 +116,12 @@ game_in_the_darkness_title=Potme
game_in_the_darkness_description=Precvičovanie seriality
game_in_the_darkness_preloader1=Naplánuj krok za krokom prechod labyrintom.
game_in_the_darkness_preloader2=Preťahuj správne úkony do pásu vpravo a\u00A0dávaj pozor na všetky prekážky. Až keď budeš mať naplánovanú celú trasu, stlač tlačítko HOTOVO.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Preťahuj správne úkony do pásu vpravo a\u00A0dávaj pozor na všetky prekážky. Až keď budeš mať naplánovanú celú trasu, stlač tlačítko HOTOVO. Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_title=Miesto činu
game_crime_scene_description=Precvičovanie sluchovej pamäte
game_crime_scene_preloader_1=Vypočuj si pozorne zvuky a zapamätaj si ich poradie.
game_crime_scene_preloader_2=Potom poskladaj predmety z miesta činu v správnom poradí do pásu vpravo.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Potom poskladaj predmety z miesta činu v správnom poradí do pásu vpravo. Kartičky môžeš pridať alebo odstrániť dvojklikom myši.
game_runes_title=Symboly
game_runes_description=Precvičovanie zrakového rozlišovania
game_runes_preloader1=Pozri sa na symboly v páse vpravo.
......@@ -126,6 +129,13 @@ game_runes_preloader2_easy=Nájdi ich na domoch a označ skôr, ako ti vyprší
game_runes_preloader2_medium=Nájdi ich na domoch [BLACK]skryté medzi inými symbolmi[] a označ ich skôr, ako ti vyprší čas.
game_runes_preloader2_hard=Nájdi na domoch ich [BLACK]zrkadlovo otočené varianty[] a označ ich skôr, ako ti vyprší čas.
game_runes_preloader3=\r\n[BLACK]Pre označenie klikni na symbol dvakrát.[]
game_protocol_title=Protokol
game_protocol_description=Precvičovanie verbálnych schopností
game_protocol_preloader=Pozorne si prečítaj protokol. Poskladaj podľa neho chýbajúce predmety späť na miesto.
game_safe_title=Tajný kód
game_safe_description =Precvičovanie sluchovej seriality
game_safe_preloader=Pozorne si vypočuj prehraté zvuky.[BLACK]Doplň aký zvuk by mal následovať.[]
game_safe_preloader_headphones=So slúchadlami budeš zvuky počuť lepšie.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Púta štandard
......@@ -223,6 +233,30 @@ runes_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
runes_2_limit=Bystrozrak
runes_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
# <!-- Protocol -->
protocol_1_finished=Zlatá zložka
protocol_1_finished_description=Za dohranie prvej hry
protocol_5_finished=Plný šanón
protocol_5_finished_description=Za odohranie piatich hier
protocol_10_finished=Bohatý archív
protocol_10_finished_description=Za 10 dohraných hier
protocol_1_limit=Archivár
protocol_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
protocol_2_limit=Aranžér
protocol_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
# <!-- Safe -->
safe_1_finished=Diamantový pilník
safe_1_finished_description=Za dohranie prvej hry
safe_5_finished=Kobaltový hasák
safe_5_finished_description=Za odohranie piatich hier
safe_10_finished=Oceľový pakľúč
safe_10_finished_description=Za 10 dohraných hier
safe_1_limit=Vreckový zlodej
safe_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
safe_2_limit=Zámočník
safe_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
# <!-- Specialni trofeje -->
user_consecutively3days=Prasklina v stene
user_consecutively3days_description=Za hranie akejkoľvek hry 3 dni po sebe
......@@ -253,6 +287,8 @@ user_rank_11=Šefmajster
sync_request_dialog_text=Zadaj číslo preukazu:
sync_request_qr_dialog_text=Zadaj číslo preukazu alebo naskenuj QR kód, ktorý nájdeš vo svojom profile.
sync_request_button=Synchronizovať užívateľa
exit_app_button=Ukončiť aplikáciu
exit_app_message=Naozaj chceš ukončiť aplikáciu?
sync_request_wrong_id=Zle zadaný kód.
sync_request_error=Synchronizácia sa nepodarila, skúste to prosím neskôr.
sync_qr_request_button=Synchronizovať užívateľa (QR)
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
#
# Copyright (C) 2016 CZ.NIC, z.s.p.o. (http://www.nic.cz/)
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
game_safe_complete=Hotovo
game_safe_replay=Přehrát znovu