Commit 7748df2d authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#941 Added list of tests for Crime Scene bonus level to test sets

parent f4aa8fb3