Commit f27e27a4 authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#754 WIP debian dependencies on assemble task

parent a185e906