Commit 0947d459 authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

#438 Added line breaks for mouse texts.

parent af4aa7c7
......@@ -6,24 +6,24 @@ mouse_0_1=Kde nic, tu nic. Medaile, ani salám.\r\nRadši mazej do práce, chyta
mouse_0_2=Tak co tu ještě okouníš?
mouse_0_3=Tobě přijde divný, že myš mluví?
mouse_0_4=To budou asi přeludy z toho prázdna tady.
mouse_4_1=Žádný bohatství tu ještě nemáš, ale aspoň něco.
mouse_5_1=Prostě pár trofejí... údivem z toho teda nepadám.
mouse_6_1=Bejt tebou, jdu lovit další, ať se máš čím chlubit.
mouse_4_1=Žádný bohatství tu ještě nemáš,\r\nale aspoň něco.
mouse_5_1=Prostě pár trofejí...\r\núdivem z toho teda nepadám.
mouse_6_1=Bejt tebou, jdu lovit další,\r\nať se máš čím chlubit.
mouse_9_1=Je vidět, že jsi na sobě pracoval, ale dobří\r\ndetektivové mají trofejí ještě víc.
mouse_13_1=Tak se pokochej a zase do práce.
mouse_14_1=Tak ještě chvili pokoukat, pohladit,\r\npřeleštit, ale neusínej na vavřínech.
mouse_16_1=Možná, že to dotáhneš daleko.
mouse_17_1=Ty mě překvapuješ! Vypadá to, že to myslíš vážně.
mouse_19_1=Je vidět, že jsi na svou sbírku trofejí pyšný. Taky už máš na co.
mouse_17_1=Ty mě překvapuješ! Vypadá to,\r\nže to myslíš vážně.
mouse_19_1=Je vidět, že jsi na svou sbírku trofejí pyšný.\r\nTaky už máš na co.
mouse_21_1=Možná, že o tobě ještě uslyšíme.
mouse_21_2=Možná taky ne, to záleží na tom,\r\njak na sobě ještě zapracuješ.
mouse_21_3=Když tu budeš ještě okounět, tak o tobě\r\nspíš už neuslyšíme.
mouse_25_1=Zas tolik se nenaparuj, ještě ti jich pár chybí.
mouse_28_1=Že zbylé trofeje za chvíli posbíráš? To říkal každý detektiv.
mouse_29_1=Pro mě za mě, klidně si je prohlížej, ale ty zbylé trofeje se samy neposbírají.
mouse_25_1=Zas tolik se nenaparuj,\r\nještě ti jich pár chybí.
mouse_28_1=Že zbylé trofeje za chvíli posbíráš?\r\nTo říkal každý detektiv.
mouse_29_1=Pro mě za mě, klidně si je prohlížej,\r\nale ty zbylé trofeje se samy neposbírají.
mouse_30_1=Ó jistě, detektiv tvého formátu má na všechno dost času.
mouse_31_1=To vypadá, že je tu\r\nněkdo hodně ambiciózní.
mouse_32_1=To není samo sebou sesbírat skoro všechny trofeje.
mouse_31_1=To vypadá, že je tu někdo hodně ambiciózní.
mouse_32_1=To není samo sebou sesbírat skoro\r\nvšechny trofeje.
mouse_33_1=Vsadím svůj ocas, že ty zbylé už neposbíráš.
mouse_34_1=Tolik trofejí. Úctyhodný výkon.
mouse_36_1=Tak to tu ještě nebylo!
......
......@@ -6,31 +6,31 @@ mouse_0_1=Von nichts kommt nichts. Hier ist noch keine Medaille.\r\nMach dich li
mouse_0_2=Na was stehst du hier noch rum?
mouse_0_3=Du wunderst dich, dass eine Maus sprechen kann?
mouse_0_4=Das ist wohl eine Fata Morgana von der Leere hier.
mouse_4_1=Du hast hier noch keinen Reichtum, aber wenigstens etwas.
mouse_5_1=Nur ein paar Trophäen ... also vor Staunen fall ich noch nicht um.
mouse_6_1=An deiner Stelle würde ich noch weitere ergattern, dann kannst du damit prahlen.
mouse_9_1=Man sieht, dass du an dir gearbeitet hast, aber gute\r\nDetektive haben noch mehr Trophäen.
mouse_4_1=Du hast hier noch keinen Reichtum,\r\naber wenigstens etwas.
mouse_5_1=Nur ein paar Trophäen...\r\nalso vor Staunen fall ich noch nicht um.
mouse_6_1=An deiner Stelle würde ich noch weitere ergattern,\r\ndann kannst du damit prahlen.
mouse_9_1=Man sieht, dass du an dir gearbeitet hast,\r\naber gute Detektive haben noch mehr Trophäen.
mouse_13_1=Dann schau dich kurz um und wieder an die Arbeit.
mouse_14_1=Noch ein wenig schauen, streicheln,\r\npolieren, aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus.
mouse_14_1=Noch ein wenig schauen, streicheln, polieren,\r\naber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus.
mouse_16_1=Vielleicht bringst du es weit.
mouse_17_1=Du überraschst mich! Es sieht aus, als würdest du es ernst meinen.
mouse_19_1=Man sieht, dass du auf deine Trophäensammlung stolz bist. Du hast auch allen Grund.
mouse_17_1=Du überraschst mich! Es sieht aus,\r\nals würdest du es ernst meinen.
mouse_19_1=Man sieht, dass du auf deine Trophäensammlung\r\nstolz bist. Du hast auch allen Grund.
mouse_21_1=Vielleicht hören wir noch etwas von dir.
mouse_21_2=Vielleicht auch nicht, das hängt davon ab,\r\nwie sehr du noch an dir arbeitest.
mouse_21_3=Wenn du dir hier nur die Trophäen anschaust, dann wird man von dir\r\neher nichts mehr hören.
mouse_25_1=Gib aber nicht so viel damit an, dir fehlen noch ein paar Trophäen.
mouse_28_1=Die fehlenden Trophäen sammelst du\r\nsicher in einer Weile, richtig? Das hat jeder Detektiv/jede Detektivin gesagt.
mouse_21_3=Wenn du dir hier nur die Trophäen anschaust,\r\ndann wird man von dir\r\neher nichts mehr hören.
mouse_25_1=Gib aber nicht so viel damit an,\r\ndir fehlen noch ein paar Trophäen.
mouse_28_1=Die fehlenden Trophäen sammelst\r\ndu sicher in einer Weile, richtig?\r\nDas hat jeder Detektiv/jede Detektivin gesagt.
mouse_29_1=Meinetwegen, schau sie dir ruhig\r\nan, aber die fehlenden\r\nTrophäen sammeln sich nicht von allein.
mouse_30_1=Na sicher, ein Detektiv/eine Detektivin von deinem Format hat für alles genügend Zeit.
mouse_30_1=Na sicher, ein Detektiv/eine Detektivin\r\nvon deinem Format hat für alles genügend Zeit.
mouse_31_1=Es sieht so aus, dass hier\r\njemand große Ambitionen hat.
mouse_32_1=Das geht nicht von allein, fast alle Trophäen zu sammeln.
mouse_33_1=Ich verwette meine Schneidezähne, dass du die übrigen nicht mehr einsammelst.
mouse_32_1=Das geht nicht von allein,\r\nfast alle Trophäen zu sammeln.
mouse_33_1=Ich verwette meine Schneidezähne,\r\ndass du die übrigen nicht mehr einsammelst.
mouse_34_1=So viele Trophäen. Respektable Leistung.
mouse_36_1=Na das hat es hier noch nicht gegeben!
mouse_36_2=Alle Ehre, das habe ich noch nicht gesehen.\r\nUnd ich wohne hier schon ganz schön lange.
mouse_36_3=Davon werden sich noch meine Enkel erzählen.
mouse_rankup=Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung! Mach weiter so!
mouse_rankup=Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung!\r\nMach weiter so!
# <!-- Skrin s hodnostmi -->
badge_cabinet_list=Dienstgradliste
......
......@@ -2,32 +2,32 @@ count_sum=Celkom
mouse_bubble=Čože to myška povedala?
# <!-- Myška -->
mouse_0_1=Kde nič, tu nič. Ani medaile, ani saláma. Radšej utekaj do práce chytať lupičov.
mouse_0_1=Kde nič, tu nič. Ani medaile, ani saláma.\r\nRadšej utekaj do práce chytať lupičov.
mouse_0_2=Tak čo tu ešte okúňaš?
mouse_0_3=Tebe príde divné, že myš hovorí?
mouse_0_4=To budú asi preľudy z tohto prázdna.
mouse_4_1=Žiadne bohatstvo tu ešte nemáš, ale aspoň niečo.
mouse_5_1=Proste pár trofejí...údivom z toho teda nepadám.
mouse_6_1=Na tvojom mieste idem loviť ďalšie, nech sa máš čím pochváliť.
mouse_9_1=Je vidieť, že si na sebe pracoval, ale dobrí detektívovia majú trofejí ešte viac.
mouse_4_1=Žiadne bohatstvo tu ešte nemáš,\r\nale aspoň niečo.
mouse_5_1=Proste pár trofejí...\r\núdivom z toho teda nepadám.
mouse_6_1=Na tvojom mieste idem loviť ďalšie,\r\nnech sa máš čím pochváliť.
mouse_9_1=Je vidieť, že si na sebe pracoval,\r\nale dobrí detektívovia majú trofejí ešte viac.
mouse_13_1=Tak sa pokochaj a zase do práce.
mouse_14_1=Tak ešte chvíľu popozerať, pohladiť, preleštiť, ale nespí na vavrínoch.
mouse_14_1=Tak ešte chvíľu popozerať, pohladiť,\r\npreleštiť, ale nespí na vavrínoch.
mouse_16_1=Možno to ešte dotiahneš ďaleko.
mouse_17_1=Ty ma prekvapuješ! Vyzerá to tak, že to myslíš vážne.
mouse_19_1=Je vidieť, že si na svoju zbierku trofejí pyšný. Tiež už máš na čo.
mouse_17_1=Ty ma prekvapuješ!\r\nVyzerá to tak, že to myslíš vážne.
mouse_19_1=Je vidieť, že si na svoju zbierku trofejí pyšný.\r\nTiež už máš na čo.
mouse_21_1=Možno o tebe budeme ešte počuť.
mouse_21_2=Možno tiež nie, to záleží na tom, ako na sebe ešte zapracuješ.
mouse_21_3=Keď tu budeš ešte okúňať, tak o tebe skôr už nebudeme počuť.
mouse_25_1=Zas toľko sa nenaparuj, ešte ti pár Trofejí chýba.
mouse_28_1=Že zvyšné trofeje za chvíľu pozbieraš? To hovoril každý detektív.
mouse_29_1=Pre mňa za mňa, kľudne si ich prezeraj, ale tie zvyšné trofeje sa samé nepozbierajú.
mouse_30_1=Ó určite, detektív tvojho formátu má na všetko dosť času.
mouse_31_1=Vyzerá to tak, že je tu niekto veľmi ambiciózny.
mouse_32_1=To nieje len tak, vyzbierať skoro všetky trofeje.
mouse_21_2=Možno tiež nie, to záleží na tom,\r\nako na sebe ešte zapracuješ.
mouse_21_3=Keď tu budeš ešte okúňať,\r\ntak o tebe skôr už nebudeme počuť.
mouse_25_1=Zas toľko sa nenaparuj,\r\nešte ti pár Trofejí chýba.
mouse_28_1=Že zvyšné trofeje za chvíľu pozbieraš?\r\nTo hovoril každý detektív.
mouse_29_1=Pre mňa za mňa, kľudne si ich prezeraj,\r\nale tie zvyšné trofeje sa samé nepozbierajú.
mouse_30_1=Ó určite, detektív tvojho formátu\r\nmá na všetko dosť času.
mouse_31_1=Vyzerá to tak, že je tu niekto\r\nveľmi ambiciózny.
mouse_32_1=To nieje len tak, vyzbierať skoro\r\nvšetky trofeje.
mouse_33_1=Vsadím sa, že tie ostatné už nepozbieraš.
mouse_34_1=Toľko trofejí. Úctyhodný výkon.
mouse_36_1=Tak to tu ešte nebolo!
mouse_36_2=Všetká česť, toto som ešte nevidela. A to tu bývam už celkom dlho.
mouse_36_2=Všetká česť, toto som ešte nevidela.\r\nA to tu bývam už celkom dlho.
mouse_36_3=O tom si budú rozprávať ešte moje vnúčatá.
mouse_rankup=Gratulujem k povýšenie. Len tak ďalej!
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment