Commit 99889d00 authored by Matyáš Latner's avatar Matyáš Latner

Double space workaround is not necessary in libGDX 1.9.2 -> removed from all text files.

parent 880bc942
......@@ -4,4 +4,4 @@ score_0=Au au, tolik chyb! To muselo bolet.
score_1=Krůček za\u00A0krůčkem. To chce klid, soustředit se a úspěchy se brzy dostaví.
score_2=Chybička se vždycky vloudí, ale dobrému detektivovi by\u00A0se to stávat nemělo.
score_3=Tak tohle ovšem nemělo chybu. Klidně by sis mohl vykračovat poslepu!
result_errors_count=Počet chyb: [BLACK]{0}[]
result_errors_count=Počet chyb: [BLACK]{0}[]
......@@ -4,4 +4,4 @@ score_0=Oh oh, so viele Fehler! Das muss weh getan haben.
score_1=Schritt für Schritt. Man braucht nur Ruhe, Konzentration und der Erfolg kommt bald.
score_2=Ein Fehler schleicht sich immer ein, aber guten Detektiven und Detektivinnen sollte das nicht passieren.
score_3=Na, das war sehr gut. Du könntest dort auch blind herumspazieren!
result_errors_count=Fehleranzahl: [BLACK]{0}[]
result_errors_count=Fehleranzahl: [BLACK]{0}[]
......@@ -4,4 +4,4 @@ score_0=Au, au, toľko chýb! To muselo bolieť.
score_1=Krok za krokom. Chce to kľud, sústrediť sa a výsledky sa skoro dostavia.
score_2=Chybička sa vždy objaví, ale dobrému detektívovi by sa to stávať nemalo.
score_3=Tak to nemalo chybu. Kľudne by si si mohol vykračovať poslepiačky!
result_errors_count=Počet chýb\: [BLACK]{0}[]
result_errors_count=Počet chýb\: [BLACK]{0}[]
......@@ -7,7 +7,7 @@ game_kidnapping_result_3=S takovýmhle sluchem si můžeš ve městě vykračova
game_kidnapping_instructions_silence=Pššššt!
game_kidnapping_instructions_pay_attention=Poslouchej pozorně
game_kidnapping_stats=Počet chyb: [BLACK]{0}[]
game_kidnapping_stats=Počet chyb: [BLACK]{0}[]
game_kidnapping_rule_easy=Najdi ulici se\u00A0stejně znějícím zvukem nebo slovem.
game_kidnapping_rule_medium=Najdi ulici se\u00A0stejně znějícím zvukem nebo slovem, jehož hláskovaná varianta odpovídá té\u00A0čtené.
game_kidnapping_rule_hardcore=Najdi ulici se\u00A0stejně znějícím zvukem nebo slovem, kterému chybí předposlední písmeno.
......@@ -7,7 +7,7 @@ game_kidnapping_result_3=Mit so einem Gehör kannst du blind durch die Stadt spa
game_kidnapping_instructions_silence=Psssst!
game_kidnapping_instructions_pay_attention=Hör aufmerksam zu
game_kidnapping_stats=Fehlerzahl: [BLACK]{0}[]
game_kidnapping_stats=Fehlerzahl: [BLACK]{0}[]
game_kidnapping_rule_easy=Finde die Straße mit\u00A0dem gleich klingenden Geräusch oder Wort.
game_kidnapping_rule_medium=Finde die Straße mit\u00A0dem gleich klingenden Geräusch oder Wort, dessen buchstabierte Variante der\u00A0gelesenen entspricht.
game_kidnapping_rule_hardcore=Finde die Straße mit\u00A0dem gleich klingenden Geräusch oder Wort, dem der vorletzte Buchstabe fehlt.
......@@ -7,7 +7,7 @@ game_kidnapping_result_3=S takým sluchom si môžeš v meste vykračovať posle
game_kidnapping_instructions_silence=Pššššt!
game_kidnapping_instructions_pay_attention=Počúvaj pozorne
game_kidnapping_stats=Počet chýb: [BLACK]{0}[]
game_kidnapping_stats=Počet chýb: [BLACK]{0}[]
game_kidnapping_rule_easy=Nájdi ulicu s rovnako znejúcim zvukom alebo slovom.
game_kidnapping_rule_medium=Nájdi ulicu s rovnako znejúcim zvukom alebo slovom, ktorého hláskový variant odpovedá tomu čítanému.
game_kidnapping_rule_hardcore=Nájdi ulicu s rovnako znejúcim zvukom alebo slovom, ktorému chýba predposledné písmeno.
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Hotovo
victory_text_window_mistakes=Chybně označená okna: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Chybně nastavený čas: [BLACK]{0}[]
victory_text_window_mistakes=Chybně označená okna: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Chybně nastavený čas: [BLACK]{0}[]
game_nocnisledovani_loadingtext=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a v kolik hodin. Po rozednění nastav na hodinách čas a označ okna, která byla rozsvícená.
game_nocnisledovani_victory_text_0=To vypadá, že tady někdo usnul na\u00A0hlídce.
game_nocnisledovani_victory_text_1=U\u00A0soudu by tyhle důkazy neuspěly. To ale neznamená, že se nemůže zadařit příště!
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Fertig
victory_text_window_mistakes=Falsch markierte Fenster: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Falsch eingestellte Zeit: [BLACK]{0}[]
victory_text_window_mistakes=Falsch markierte Fenster: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Falsch eingestellte Zeit: [BLACK]{0}[]
game_nocnisledovani_loadingtext=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und um wieviel Uhr. Stelle nach Tageseinbruch in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
game_nocnisledovani_victory_text_0=Es sieht so aus, als wäre hier jemand bei der Wache eingeschlafen.
game_nocnisledovani_victory_text_1=Vor Gericht hätten diese Beweise keinen Erfolg. Das heißt aber nicht, dass es nächstes Mal nicht gelingen kann!
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Hotovo
victory_text_window_mistakes=Chybne označené okná: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Chybne nastavený čas: [BLACK]{0}[]
victory_text_window_mistakes=Chybne označené okná: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Chybne nastavený čas: [BLACK]{0}[]
game_nocnisledovani_loadingtext=Dávaj pozor, ktoré okná sa po\u00A0zotmení rozsvietia a o\u00A0ktorej. Po\u00A0svitaní nastav na\u00A0hodinách čas a označ okná, ktoré boli rozsvietené.
game_nocnisledovani_victory_text_0=Vyzerá to tak, že tu niekto zaspal na\u00A0hliadke.
game_nocnisledovani_victory_text_1=Na súde by tieto dôkazy neuspeli. To ale neznamená, že sa to nemôže podariť!
......
victory_text_hours= {0}h
victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Čas: [BLACK]{0}[]
victory_text_moves=Počet tahů: [BLACK]{0}[]
victory_text_time=Čas: [BLACK]{0}[]
victory_text_moves=Počet tahů: [BLACK]{0}[]
game_pronasledovani_loadingtext=Sestav mapu přemisťováním a otáčením jednotlivých dílků.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Počkat si na\u00A0lupiče v\u00A0jejich doupěti, tak to je vydařený kousek!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Začínající dektiv by se za\u00A0takový výkon nemusel stydět!
......
victory_text_hours= {0}h
victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Zeit: [BLACK]{0}[]
victory_text_moves=Anzahl der Züge: [BLACK]{0}[]
victory_text_time=Zeit: [BLACK]{0}[]
victory_text_moves=Anzahl der Züge: [BLACK]{0}[]
game_pronasledovani_loadingtext=Stelle die Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und drehst.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Auf die Einbrecher in ihrem Unterschlupf warten, das ist ein Meisterstück!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Angehende Detektive und Detektivinnen müssen sich für eine solche Leistung nicht schämen!
......
victory_text_hours= {0}h
victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Čas: [BLACK]{0}[]
victory_text_moves=Počet ťahov: [BLACK]{0}[]
victory_text_time=Čas: [BLACK]{0}[]
victory_text_moves=Počet ťahov: [BLACK]{0}[]
game_pronasledovani_loadingtext=Zostav mapu premiestňovania a otáčania jednotlivých dielcov.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Počkať si na\u00A0lupiča v\u00A0jeho skrýši, tak to sa ti podarilo!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Začínajúci detektív by sa za\u00A0taký výkon nemusel hanbiť!
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ game_robbery_victorytext_threestars=S takovouhle ostrahou nepotřebuje banka ani
game_robbery_victorytext_twostar=Tvoje jméno si už začínají štěbetat i straky na střechách.
game_robbery_victorytext_onestar=Otázka je, jestli zůstal trezor poloplný, nebo poloprázdný.
game_robbery_victorytext_nostar=U lupičů jsi rozhodně nejoblíbenější hlídač. Když budeš trénovat, určitě se tě budou brzy bát.
game_robbery_victorytext_summary=Správně jsi {0} [BLACK]{1}/{2}[] návštěvníků.
game_robbery_victorytext_summary=Správně jsi {0} [BLACK]{1}/{2}[] návštěvníků.
game_robbery_victorytext_summary_identification=identifikoval/a
game_robbery_victorytext_summary_identification_male=identifikoval
game_robbery_victorytext_summary_identification_female=identifikovala
......@@ -49,28 +49,28 @@ game_robbery_attribute_mscarfattribute=ý pánský šátek
game_robbery_attribute_mtieattribute=ou kravatu
game_robbery_rule_ca0cc0t=Pokud přijde člověk, který bude mít na sobě nějaké [BLACK]{0}é oblečení[] a\u00A0po něm člověk, který bude mít [BLACK]{1}{2}[], tak [BLACK]další v pořadí je zloděj[].
game_robbery_rule_cc0cc0t=Pokud přijde člověk, který bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0po něm člověk, který bude mít [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]další v pořadí je zloděj[].
game_robbery_rule_cccc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cacc=Lupič bude mít na sobě něco [BLACK]{0}ého[] a\u00A0 bude mít [BLACK]{1}{2}[].
game_robbery_rule_caca=Lupič bude mít na sobě něco [BLACK]{0}ého[] a\u00A0 něco [BLACK]{1}ého[].
game_robbery_rule_bx0bx=Lupič bude mít [BLACK]stejný {0}[] jako člověk, který přijde před ním.
game_robbery_rule_bc1bc=Lupič bude mít [BLACK]stejn{0}[] jako člověk, který přijde [BLACK]ob\u00A0jednoho člověka před ním[].
game_robbery_rule_cc0notcc=Lupič [BLACK]nebude[] mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0člověk, který přijde před ním, [BLACK]bude[] mít na sobě [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_ca0cc0t=Pokud přijde člověk, který bude mít na sobě nějaké [BLACK]{0}é oblečení[] a\u00A0po něm člověk, který bude mít [BLACK]{1}{2}[], tak [BLACK]další v pořadí je zloděj[].
game_robbery_rule_cc0cc0t=Pokud přijde člověk, který bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0po něm člověk, který bude mít [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]další v pořadí je zloděj[].
game_robbery_rule_cccc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cacc=Lupič bude mít na sobě něco [BLACK]{0}ého[] a\u00A0 bude mít [BLACK]{1}{2}[].
game_robbery_rule_caca=Lupič bude mít na sobě něco [BLACK]{0}ého[] a\u00A0 něco [BLACK]{1}ého[].
game_robbery_rule_bx0bx=Lupič bude mít [BLACK]stejný {0}[] jako člověk, který přijde před ním.
game_robbery_rule_bc1bc=Lupič bude mít [BLACK]stejn{0}[] jako člověk, který přijde [BLACK]ob\u00A0jednoho člověka před ním[].
game_robbery_rule_cc0notcc=Lupič [BLACK]nebude[] mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0člověk, který přijde před ním, [BLACK]bude[] mít na sobě [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc1cc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0přijde [BLACK]ob jednoho člověka[] po člověku, který bude mít [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_ca1cc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0člověk, který přijde ob jednoho člověka před ním, bude mít na sobě nějaké [BLACK]{2}é oblečení[].
game_robbery_rule_bc2bc=Lupič bude mít [BLACK]stejn{0}[] jako člověk, který přijde [BLACK]ob\u00A0dva lidi před ním[].
game_robbery_rule_cc1notcc=Lupič [BLACK]nebude[] mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0člověk, který přijde ob jednoho člověka před ním, [BLACK]bude[] mít na sobě [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc1notca=Lupič [BLACK]nebude[] mít na sobě [BLACK]nic {0}ého[] a\u00A0člověk, který přijde ob jednoho člověka před ním, [BLACK]bude[] mít na sobě [BLACK]{1}{2}[].
game_robbery_rule_cccccc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[], [BLACK]{2}{3}[] a [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_cc1cc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0přijde [BLACK]ob jednoho člověka[] po člověku, který bude mít [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_ca1cc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0člověk, který přijde ob jednoho člověka před ním, bude mít na sobě nějaké [BLACK]{2}é oblečení[].
game_robbery_rule_bc2bc=Lupič bude mít [BLACK]stejn{0}[] jako člověk, který přijde [BLACK]ob\u00A0dva lidi před ním[].
game_robbery_rule_cc1notcc=Lupič [BLACK]nebude[] mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0člověk, který přijde ob jednoho člověka před ním, [BLACK]bude[] mít na sobě [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc1notca=Lupič [BLACK]nebude[] mít na sobě [BLACK]nic {0}ého[] a\u00A0člověk, který přijde ob jednoho člověka před ním, [BLACK]bude[] mít na sobě [BLACK]{1}{2}[].
game_robbery_rule_cccccc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[], [BLACK]{2}{3}[] a [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_cc2cc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0přijde [BLACK]ob dva lidi[] po člověku, který bude mít [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc0notcc0t=Pokud přijde člověk, který bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0po něm člověk, který [BLACK]nebude[] mít [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]další v pořadí je zloděj[].
game_robbery_rule_cc0notca0t=Pokud přijde člověk, který bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0po něm člověk, který [BLACK]nebude[] mít [BLACK]nic {2}ého[], tak [BLACK]další v pořadí je zloděj[].
game_robbery_rule_cc0cc0cc=Pokud přijde člověk, který bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0po něm člověk, který bude mít [BLACK]{2}{3}[], tak další v pořadí je zloděj, pokud má na sobě [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_ccccnotcc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]{2}{3}[] a [BLACK]nebude[] mít [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_bx1bx=Lupič bude mít [BLACK]stejný {0}[] jako člověk, který přijde ob jednoho člověka před ním.
game_robbery_rule_cc2cc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0přijde [BLACK]ob dva lidi[] po člověku, který bude mít [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc0notcc0t=Pokud přijde člověk, který bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0po něm člověk, který [BLACK]nebude[] mít [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]další v pořadí je zloděj[].
game_robbery_rule_cc0notca0t=Pokud přijde člověk, který bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0po něm člověk, který [BLACK]nebude[] mít [BLACK]nic {2}ého[], tak [BLACK]další v pořadí je zloděj[].
game_robbery_rule_cc0cc0cc=Pokud přijde člověk, který bude mít [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0po něm člověk, který bude mít [BLACK]{2}{3}[], tak další v pořadí je zloděj, pokud má na sobě [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_ccccnotcc=Lupič bude mít [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]{2}{3}[] a [BLACK]nebude[] mít [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_bx1bx=Lupič bude mít [BLACK]stejný {0}[] jako člověk, který přijde ob jednoho člověka před ním.
game_robbery_rulemessage_understand=Rozumím
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ game_robbery_victorytext_threestars=Mit einer solchen Wache braucht die Bank nic
game_robbery_victorytext_twostar=Deinen Namen pfeifen langsam schon die Elstern von den Dächern.
game_robbery_victorytext_onestar=Nicht schlecht! Einige Einbrecher hast du jedoch entwischen lassen!
game_robbery_victorytext_nostar=Du bist bei den Einbrechern zurzeit eindeutig am Beliebtesten. Wenn du aber trainierst, werden sie bald Angst vor dir haben!
game_robbery_victorytext_summary=Du hast [BLACK]{1}/{2}[] Besuchern richtig {0}.
game_robbery_victorytext_summary=Du hast [BLACK]{1}/{2}[] Besuchern richtig {0}.
game_robbery_victorytext_summary_identification=identifiziert
game_robbery_victorytext_summary_identification_male=identifiziert
game_robbery_victorytext_summary_identification_female=identifiziert
......@@ -49,28 +49,28 @@ game_robbery_attribute_mscarfattribute=Herrentuch
game_robbery_attribute_mtieattribute=Krawatte
game_robbery_rule_ca0cc0t=Wenn ein Mensch kommt, der ein [BLACK]{0}es Kleidungsstück[] trägt und nach ihm ein Mensch, der [BLACK]ein<SFIX>{1}<SFIX>{2}[] trägt, dann [BLACK]ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin[].
game_robbery_rule_cc0cc0t=Wenn ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] trägt und nach ihm ein Mensch, der [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt, dann [BLACK]ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin[].
game_robbery_rule_cccc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[].
game_robbery_rule_cacc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt etwas [BLACK]<BIG>{0}es[] und [BLACK]ein<SFIX>{1}<SFIX>{2}[].
game_robbery_rule_caca=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt etwas [BLACK]<BIG>{0}es[] und etwas [BLACK]<BIG>{1}es[].
game_robbery_rule_bx0bx=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]<SFIX>{0}[] wie der Mensch, der vor ihm kommt.
game_robbery_rule_bc1bc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]<SFIX>{0}[] wie der Mensch, der [BLACK]vor der vorherigen Person[] kommt.
game_robbery_rule_cc0notcc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]kein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und der Mensch, der vor ihm kommt, [BLACK]trägt ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[].
game_robbery_rule_ca0cc0t=Wenn ein Mensch kommt, der ein [BLACK]{0}es Kleidungsstück[] trägt und nach ihm ein Mensch, der [BLACK]ein<SFIX>{1}<SFIX>{2}[] trägt, dann [BLACK]ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin[].
game_robbery_rule_cc0cc0t=Wenn ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] trägt und nach ihm ein Mensch, der [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt, dann [BLACK]ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin[].
game_robbery_rule_cccc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[].
game_robbery_rule_cacc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt etwas [BLACK]<BIG>{0}es[] und [BLACK]ein<SFIX>{1}<SFIX>{2}[].
game_robbery_rule_caca=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt etwas [BLACK]<BIG>{0}es[] und etwas [BLACK]<BIG>{1}es[].
game_robbery_rule_bx0bx=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]<SFIX>{0}[] wie der Mensch, der vor ihm kommt.
game_robbery_rule_bc1bc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]<SFIX>{0}[] wie der Mensch, der [BLACK]vor der vorherigen Person[] kommt.
game_robbery_rule_cc0notcc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]kein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und der Mensch, der vor ihm kommt, [BLACK]trägt ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[].
game_robbery_rule_cc1cc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und kommt als zweite Person nach dem Menschen, der [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt.
game_robbery_rule_ca1cc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und der Mensch, der vor dem Menschen vor ihm kommt, trägt ein [BLACK]{2}es Kleidungsstück[].
game_robbery_rule_bc2bc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]<SFIX>{0}[] wie der Mensch, der [BLACK]zwei Leute davor[] kommt.
game_robbery_rule_cc1notcc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin [BLACK]trägt kein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und der Mensch, der vor dem Menschen vor ihm kommt, [BLACK]trägt ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[].
game_robbery_rule_cc1notca=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin [BLACK]trägt nichts <BIG>{0}es[] und der Mensch, der vor dem Menschen vor ihm kommt, [BLACK]trägt ein<SFIX>{1}<SFIX>{2}[].
game_robbery_rule_cccccc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[], [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] und [BLACK]ein<SFIX>{4}<SFIX>{5}[].
game_robbery_rule_cc1cc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und kommt als zweite Person nach dem Menschen, der [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt.
game_robbery_rule_ca1cc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und der Mensch, der vor dem Menschen vor ihm kommt, trägt ein [BLACK]{2}es Kleidungsstück[].
game_robbery_rule_bc2bc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]<SFIX>{0}[] wie der Mensch, der [BLACK]zwei Leute davor[] kommt.
game_robbery_rule_cc1notcc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin [BLACK]trägt kein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und der Mensch, der vor dem Menschen vor ihm kommt, [BLACK]trägt ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[].
game_robbery_rule_cc1notca=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin [BLACK]trägt nichts <BIG>{0}es[] und der Mensch, der vor dem Menschen vor ihm kommt, [BLACK]trägt ein<SFIX>{1}<SFIX>{2}[].
game_robbery_rule_cccccc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[], [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] und [BLACK]ein<SFIX>{4}<SFIX>{5}[].
game_robbery_rule_cc2cc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und kommt [BLACK]zwei Leute[] vor einem Menschen, der [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt.
game_robbery_rule_cc0notcc0t=Wenn ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] trägt und nach ihm ein Mensch, der [BLACK]kein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt, dann [BLACK]ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin[].
game_robbery_rule_cc0notca0t=Wenn ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] trägt und nach ihm ein Mensch kommt, der [BLACK]nichts <BIG>{2}es[] trägt, dann [BLACK]ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin[].
game_robbery_rule_cc0cc0cc=Wenn ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] trägt und nach ihm ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt, dann ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin, falls er [BLACK]ein<SFIX>{4}<SFIX>{5}[] trägt.
game_robbery_rule_ccccnotcc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] und [BLACK]kein<SFIX>{4}<SFIX>{5}[].
game_robbery_rule_bx1bx=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]<SFIX>{0}[] wie der Mensch, der vor dem Menschen vor ihm kommt.
game_robbery_rule_cc2cc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und kommt [BLACK]zwei Leute[] vor einem Menschen, der [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt.
game_robbery_rule_cc0notcc0t=Wenn ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] trägt und nach ihm ein Mensch, der [BLACK]kein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt, dann [BLACK]ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin[].
game_robbery_rule_cc0notca0t=Wenn ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] trägt und nach ihm ein Mensch kommt, der [BLACK]nichts <BIG>{2}es[] trägt, dann [BLACK]ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin[].
game_robbery_rule_cc0cc0cc=Wenn ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] trägt und nach ihm ein Mensch kommt, der [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] trägt, dann ist der nächste in der Reihe der Einbrecher bzw. die Einbrecherin, falls er [BLACK]ein<SFIX>{4}<SFIX>{5}[] trägt.
game_robbery_rule_ccccnotcc=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]ein<SFIX>{0}<SFIX>{1}[] und [BLACK]ein<SFIX>{2}<SFIX>{3}[] und [BLACK]kein<SFIX>{4}<SFIX>{5}[].
game_robbery_rule_bx1bx=Der Einbrecher bzw. die Einbrecherin trägt [BLACK]<SFIX>{0}[] wie der Mensch, der vor dem Menschen vor ihm kommt.
game_robbery_rulemessage_understand=Ich verstehe
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ game_robbery_victorytext_threestars=S takou ochranou banka nepotrebuje ani trezo
game_robbery_victorytext_twostar=Tvoje meno si začínajú štebotať aj straky na strechách.
game_robbery_victorytext_onestar=Otázka je, či ostal trezor poloplný alebo poloprázdný.
game_robbery_victorytext_nostar=U lupičov si rozhodne najobľúbenejší strážca. Ak budeš trénovať, určite sa ťa budú čo skoro báť.
game_robbery_victorytext_summary=Správne si {0} [BLACK]{1}/{2}[] návštevníkov.
game_robbery_victorytext_summary=Správne si {0} [BLACK]{1}/{2}[] návštevníkov.
game_robbery_victorytext_summary_identification=identifikoval/a
game_robbery_victorytext_summary_identification_male=identifikoval
game_robbery_victorytext_summary_identification_female=identifikovala
......@@ -49,28 +49,28 @@ game_robbery_attribute_mscarfattribute=ý pánský šál
game_robbery_attribute_mtieattribute=ou kravatu
game_robbery_rule_ca0cc0t=Ak príde človek, ktorý bude mať na sebe [BLACK]nejaké {0}é[] oblečenie a\u00A0po ňom človek, ktorý bude mať [BLACK]{1}{2}[], tak [BLACK]ďalší v poradí je zlodej[].
game_robbery_rule_cc0cc0t=Ak príde človek, ktorý bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]po ňom[] človek, ktorý bude mať [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]ďalší v poradí[] je zlodej.
game_robbery_rule_cccc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cacc=Zlodej bude mať na sebe niečo [BLACK]{0}ého[] a\u00A0bude mať [BLACK]{1}{2}[].
game_robbery_rule_caca=Zlodej bude mať na sebe niečo [BLACK]{0}ého[] a\u00A0niečo [BLACK]{1}ého[].
game_robbery_rule_bx0bx=Zlodej bude mať [BLACK]rovnaký {0}[] ako človek, ktorý príde [BLACK]pred ním[].
game_robbery_rule_bc1bc=Zlodej bude mať [BLACK]rovnak{0}[] ako človek, ktorý príde [BLACK]ob\u00A0jedného človeka pred ním[].
game_robbery_rule_cc0notcc=Zlodej nebude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0človek, ktorý príde [BLACK]pred ním[], bude mať na sebe [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_ca0cc0t=Ak príde človek, ktorý bude mať na sebe [BLACK]nejaké {0}é[] oblečenie a\u00A0po ňom človek, ktorý bude mať [BLACK]{1}{2}[], tak [BLACK]ďalší v poradí je zlodej[].
game_robbery_rule_cc0cc0t=Ak príde človek, ktorý bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]po ňom[] človek, ktorý bude mať [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]ďalší v poradí[] je zlodej.
game_robbery_rule_cccc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cacc=Zlodej bude mať na sebe niečo [BLACK]{0}ého[] a\u00A0bude mať [BLACK]{1}{2}[].
game_robbery_rule_caca=Zlodej bude mať na sebe niečo [BLACK]{0}ého[] a\u00A0niečo [BLACK]{1}ého[].
game_robbery_rule_bx0bx=Zlodej bude mať [BLACK]rovnaký {0}[] ako človek, ktorý príde [BLACK]pred ním[].
game_robbery_rule_bc1bc=Zlodej bude mať [BLACK]rovnak{0}[] ako človek, ktorý príde [BLACK]ob\u00A0jedného človeka pred ním[].
game_robbery_rule_cc0notcc=Zlodej nebude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0človek, ktorý príde [BLACK]pred ním[], bude mať na sebe [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc1cc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0príde [BLACK]ob jedného[] človeka po človeku, ktorý bude mať [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_ca1cc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0človek, ktorý príde [BLACK]ob jedného človeka pred ním[], bude mať na sebe [BLACK]{2}é oblečenie[].
game_robbery_rule_bc2bc=Zlodej bude mať [BLACK]rovnak{0}[] ako človek, který príde [BLACK]ob\u00A0dva ľudí pred ním[].
game_robbery_rule_cc1notcc=Zlodej nebude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0človek, ktorý príde [BLACK]ob jedného[] človeka pred ním, bude mať na sebe [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc1notca=Zlodej nebude mať na sebe nič [BLACK]{0}ého[] a\u00A0človek, který príde [BLACK]ob jednoho[] človeka pred ním, bude mať na sebe [BLACK]{1}{2}[].
game_robbery_rule_cccccc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[], [BLACK]{2}{3}[] a [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_cc1cc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0príde [BLACK]ob jedného[] človeka po človeku, ktorý bude mať [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_ca1cc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0človek, ktorý príde [BLACK]ob jedného človeka pred ním[], bude mať na sebe [BLACK]{2}é oblečenie[].
game_robbery_rule_bc2bc=Zlodej bude mať [BLACK]rovnak{0}[] ako človek, který príde [BLACK]ob\u00A0dva ľudí pred ním[].
game_robbery_rule_cc1notcc=Zlodej nebude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0človek, ktorý príde [BLACK]ob jedného[] človeka pred ním, bude mať na sebe [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc1notca=Zlodej nebude mať na sebe nič [BLACK]{0}ého[] a\u00A0človek, který príde [BLACK]ob jednoho[] človeka pred ním, bude mať na sebe [BLACK]{1}{2}[].
game_robbery_rule_cccccc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[], [BLACK]{2}{3}[] a [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_cc2cc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0príde [BLACK]ob dva lidi[] po človeku, který bude mať [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc0notcc0t=Ak príde človek, který bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]po ňom[] človek, který [BLACK]nebude[] mať [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]ďalší v poradí[] je zlodej.
game_robbery_rule_cc0notca0t=Ak príde človek, ktorý bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]po ňom[] človek, ktorý [BLACK]nebude[] mať nič [BLACK]{2}ého[], tak [BLACK]ďalší v poradí[] je zlodej.
game_robbery_rule_cc0cc0cc=Ak príde človek, ktorý bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]po ňom[] človek, který bude mať [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]ďalší v poradí[] je zlodej, ak má na sebe [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_ccccnotcc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]{2}{3}[] a [BLACK]nebude[] mať [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_bx1bx=Zlodej bude mať [BLACK]rovnaký {0}[] ako človek, ktorý príde [BLACK]ob jedného človeka pred ním[].
game_robbery_rule_cc2cc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a\u00A0príde [BLACK]ob dva lidi[] po človeku, který bude mať [BLACK]{2}{3}[].
game_robbery_rule_cc0notcc0t=Ak príde človek, který bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]po ňom[] človek, který [BLACK]nebude[] mať [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]ďalší v poradí[] je zlodej.
game_robbery_rule_cc0notca0t=Ak príde človek, ktorý bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]po ňom[] človek, ktorý [BLACK]nebude[] mať nič [BLACK]{2}ého[], tak [BLACK]ďalší v poradí[] je zlodej.
game_robbery_rule_cc0cc0cc=Ak príde človek, ktorý bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]po ňom[] človek, který bude mať [BLACK]{2}{3}[], tak [BLACK]ďalší v poradí[] je zlodej, ak má na sebe [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_ccccnotcc=Zlodej bude mať [BLACK]{0}{1}[] a [BLACK]{2}{3}[] a [BLACK]nebude[] mať [BLACK]{4}{5}[].
game_robbery_rule_bx1bx=Zlodej bude mať [BLACK]rovnaký {0}[] ako človek, ktorý príde [BLACK]ob jedného človeka pred ním[].
game_robbery_rulemessage_understand=Rozumiem
......
......@@ -6,4 +6,4 @@ game_shootingrange_result_3=Na divokém západě by\u00A0se před tebou všem kl
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
game_shootingrange_stats=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
game_shootingrange_stats=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
......@@ -8,4 +8,4 @@ game_shootingrange_loadingtext_1=Verfolge aufmerksam die Blume im\u00A0oberen re
game_shootingrange_loadingtext_2=Mit einem Klick auf die Kiste mit\u00A0Stern lassen sich die\u00A0Blumen leichter treffen, mit einem Klick auf\u00A0 die Kiste mit\u00A0Schädel schwieriger.
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
game_shootingrange_stats=Deine Punktzahl: [BLACK]{0}[]
game_shootingrange_stats=Deine Punktzahl: [BLACK]{0}[]
......@@ -8,5 +8,5 @@ game_shootingrange_loadingtext_1=Pozorne sleduj kvet v\u00A0pravom hornom rohu.
game_shootingrange_loadingtext_2=Kliknutie na\u00A0bedňu s\u00A0hviezdičkou ti triafanie kvetov uľahčí, kliknutie na\u00A0bedňu s\u00A0lebkou naopak sťaží.
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
game_shootingrange_stats=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
game_shootingrange_stats=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment