Commit eaccaa3b authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge 3.2.2 to feature-pursuit_devel

parent 971276e5
......@@ -30,6 +30,7 @@ android/gen/
*.iml
out/
com_crashlytics_export_strings.xml
captures
## Eclipse
.classpath
......
[submodule "core/external"]
path = core/external
url = git@gitlab.labs.nic.cz:mlatner/Tablexia-Model.git
url = git@gitlab.labs.nic.cz:labs/tablexia-model.git
![Tablexia logo](https://gitlab.labs.nic.cz/labs/tablexia/raw/0efd78d10092b21472f8749ef673296502df034a/core/assets/common/screen/about/tablexia.png)
<br />
Tablexia is a modern educational application aiming to support the development of cognitive abilities. It is designed primarily for children with dyslexia in secondary schools. It should find its use in schools to supplement the standard teaching, as well as in pedagogical-psychological counseling offices and other counseling facilities for pupils with learning difficulties.
## <b>Build</b>
Project is working with git submodule [Tablexia-Model](https://gitlab.labs.nic.cz/labs/tablexia-model). Before building the application, it needs to be called:
```
git submodule update --init --recursive
```
<br />
Tablexia can be build by running the command:
```
./gradlew build
```
This will build all versions of application (Android, iOS, desktop). It will work only on OS X systems, as iOS application can be build only there.
<br />
<br />
For building specific version of application, run following commands:
<br />
<b>Android version</b>
```
./gradlew android:build
```
<br />
<b>iOS version</b>
```
./gradlew ios:build
```
<br />
<b>Desktop version</b>
```
./gradlew desktop:build
```
<br />
Final result of building application for each platform are 2 build types: RELEASE and DEBUG.
DEBUG version will show debug information on the screen.
## Gradle build parameters
File with build parameters should be located in `~/.gradle/gradle.properies`
<br />
<b>TABLEXIA_ASSETS_DOWNLOAD_URL</b>
URL address for downloading assets (textures, sounds...)
<br />
<b>TABLEXIA_ASSETS_UPLOAD_URL</b>
URL address for uploading assets, when application is built
<br />
<b>TABLEXIA_ASSETS_UPLOAD_USER</b>
User used for uploading assets
<br />
<b>TABLEXIA_SERVER_PROTOCOL</b>
Protocol of server
<br />
<b>TABLEXIA_SERVER_HOST</b>
Server host
<br />
<b>TABLEXIA_SERVER_PORT</b>
Server port
<br />
<b>TABLEXIA_SERVER_SECRET</b>
Password for the server
<br />
<b>TABLEXIA_SENTRY_DSN_DEBUG</b>
URL for Sentry server for collecting bugs, debug version
<br />
<b>TABLEXIA_SENTRY_DSN_RELEASE</b>
URL for Sentry server for collecting bugs, release version
<br />
## <b>Assets</b>
All graphic assets in application are connected into several atlas files. These atlases are then packed into .zip files.
<br />
<br />
<b>Location of files:</b>
<br />
`tablexia/build/assets/src`
Original assets files
`tablexia/build/assets/dest`
Atlas files
`tablexia/build/assets/pack`
Packed .zip files
<br />
In order to have these assets in application, .zip files has to be copied into this folder:
`tablexia/android/assets/.tablexia_devel/download`
<br />
This applies only for desktop version.
......@@ -60,6 +60,9 @@ game_averagescore_error=Průměrný počet chyb:
game_averagescore_duration=Průměrné trvání hry:
game_quit_question=Opravdu chceš ukončit hru?
sound_muted_question=Pro pokračování je zapotřebí mít zapnutý zvuk. Přeješ si nyní zvuk zapnout a pokračovat?
sound_muted_game_question=Pro pokračování ve hře je zapotřebí mít zapnutý zvuk. Přeješ si nyní zvuk zapnout a pokračovat?
game_robbery_title=Lupiči
game_robbery_description=Procvičování pracovní paměti
game_robbery_preloader=Na začátku hry si přečti pravidlo, podle kterého poznáš lupiče. Zapamatuj si\u00A0ho.\nSleduj lidi vcházející do místnosti a\u00A0dotykem lupiče označ.
......
......@@ -60,11 +60,14 @@ game_averagescore_error=Durchschnittliche Fehlerzahl:
game_averagescore_duration=Durchschnittliche Spieldauer:
game_quit_question=Möchtest du wirklich das Spiel beenden?
sound_muted_question=Um fortzufahren ist es notwendig, dass der Ton eingeschalten ist. Möchtest du jetzt den Ton einschalten und fortfahren?
sound_muted_game_question=Um das Spiel fortzusetzen ist es notwendig, dass der Ton eingeschalten ist. Möchtest du jetzt den Ton einschalten und fortsetzen?
game_robbery_title=Einbrecher
game_robbery_description=Training des Arbeitsgedächtnisses
game_robbery_preloader=Lies dir zu Beginn des Spiels durch, wie du den Einbrecher bzw. die Einbrecherin erkennst. Merke dir diese Beschreibung.\nBeobachte die Leute, die den Raum betreten, und markiere mit einer Berührung den Einbrecher bzw. die Einbrecherin.
game_kidnapping_title=Entführung
game_kidnapping_description=Training des Hörgedächtnisses
game_kidnapping_description=Training der phonologische Bewusstheit
game_kidnapping_preloader1=Hör zu und merke dir\u00A0das Geräusch, das du auf der\u00A0Kreuzung gehört hast.
game_kidnapping_preloader2=Hör dir\u00A0dann die\u00A0Geräusche der\u00A0umliegenden Straßen an und\u00A0bestimme, durch welche Straße sie gefahren sind.
game_kidnapping_preloader3=Mit Kopfhörern hörst du die\u00A0Geräusche besser.
......@@ -182,5 +185,5 @@ user_rank_9=Kleiner Kommissar
user_rank_10=Besserwisser
user_rank_11=Oberrat
sync_request_dialog_text=Trage deine Ausweisnummer ein:
sync_request_dialog_text=Trage deine Ausweisnummer ein\:
sync_request_button=Account synchronisieren
......@@ -62,11 +62,14 @@ game_averagescore_error=Priemerný počet chýb:
game_averagescore_duration=Priemerné trvanie hry\:
game_quit_question=Naozaj chceš ukončiť hru?
sound_muted_question=Pre pokračovanie je potrebné mať zapnutý zvuk. Chceš si zvuk teraz zapnúť a pokračovať?
sound_muted_game_question=Pre pokračovanie v hre je potrebné mať zapnutý zvuk. Chceš si zvuk teraz zapnúť a pokračovať?
game_robbery_title=Lupiči
game_robbery_description=Precvičovanie pracovnej pamäti
game_robbery_preloader=Prečítaj a zapamätaj si pravidlo, podľa ktorého spoznáš lupiča. Sleduj ľudí prichádzajúcich do miestnosti a dotykom lupiča označ.
game_kidnapping_title=Únos
game_kidnapping_description=Precvičovanie sluchovej pamäti
game_kidnapping_description=Precvičovanie sluchového rozlišovania
game_kidnapping_preloader1=Vypočuj a\u00A0zapamätaj si zvuk, ktorý si počul na križovatke.
game_kidnapping_preloader2=Potom si vypočuj zvuky okolitých ulíc a\u00A0urči, ktorú ste prešli.
game_kidnapping_preloader3=So slúchadlami budeš zvuky počuť lepšie.
......
......@@ -6,32 +6,29 @@ mouse_0_1=Kde nic, tu nic. Medaile, ani salám.\r\nRadši mazej do práce, chyta
mouse_0_2=Tak co tu ještě okouníš?
mouse_0_3=Tobě přijde divný, že myš mluví?
mouse_0_4=To budou asi přeludy z toho prázdna tady.
mouse_0_5=Tak ale běž už!
mouse_1_1=Žádný bohatství tu ještě nemáš, ale aspoň něco.
mouse_1_2=Prostě pár trofejí...údivem z toho teda nepadám.
mouse_1_3=Bejt tebou, jdu lovit další, ať se máš čím chlubit.
mouse_4_1=Je vidět, že jsi na sobě pracoval, ale dobří\r\ndetektivové mají trofejí ještě víc.
mouse_4_2=Tak se pokochej a zase do práce.
mouse_4_3=Tak ještě chvili pokoukat, pohladit,\r\npřeleštit, ale neusínej na vavřínech.
mouse_4_4=Vstávat! Sedmispáči!
mouse_9_1=Ty mě překvapuješ! Vypadá to, že to myslíš vážně.
mouse_9_2=Možná, že to dotáhneš daleko.
mouse_9_3=Možná, že o tobě ještě uslyšíme.
mouse_9_4=Možná taky ne, to záleží na tom,\r\njak na sobě ještě zapracuješ.
mouse_9_5=Když tu budeš ještě okounět, tak o tobě\r\nspíš už neuslyšíme.
mouse_13_1=Je vidět, že jsi na svou sbírku trofejí pyšný. Taky už máš na co.
mouse_13_2=Zas tolik se nenaparuj, ještě ti jich pár chybí.
mouse_13_3=Že zbylé trofeje za chvíli posbíráš? To říkal každý detektiv.
mouse_13_4=Pro mě za mě, klidně si je prohlížej, ale ty zbylé trofeje se samy neposbírají.
mouse_13_5=Ó jistě, detektiv tvého formátu má na všechno dost času.
mouse_16_1=To vypadá, že je tu\r\nněkdo hodně ambiciózní.
mouse_16_2=To není samo sebou sesbírat skoro všechny trofeje.
mouse_16_3=Vsadím svůj ocas, že ty zbylé už neposbíráš.
mouse_16_4=No dobře, radši ti budu věřit, že to dokážeš.
mouse_20_1=Tak to tu ještě nebylo!
mouse_20_2=Všechna čest, tohle jsem ještě neviděla.\r\nA to tu bydlím už docela dlouho.
mouse_20_3=Gratuluju, gratuluju, gratuluju!\r\nÚctyhodný výkon!
mouse_20_4=O tom si budou vyprávět\r\nještě moje vnoučata.
mouse_4_1=Žádný bohatství tu ještě nemáš,\r\nale aspoň něco.
mouse_5_1=Prostě pár trofejí...\r\núdivem z toho teda nepadám.
mouse_6_1=Bejt tebou, jdu lovit další,\r\nať se máš čím chlubit.
mouse_9_1=Je vidět, že jsi na sobě pracoval, ale dobří\r\ndetektivové mají trofejí ještě víc.
mouse_13_1=Tak se pokochej a zase do práce.
mouse_14_1=Tak ještě chvili pokoukat, pohladit,\r\npřeleštit, ale neusínej na vavřínech.
mouse_16_1=Možná, že to dotáhneš daleko.
mouse_17_1=Ty mě překvapuješ! Vypadá to,\r\nže to myslíš vážně.
mouse_19_1=Je vidět, že jsi na svou sbírku trofejí pyšný.\r\nTaky už máš na co.
mouse_21_1=Možná, že o tobě ještě uslyšíme.
mouse_21_2=Možná taky ne, to záleží na tom,\r\njak na sobě ještě zapracuješ.
mouse_21_3=Když tu budeš ještě okounět, tak o tobě\r\nspíš už neuslyšíme.
mouse_25_1=Zas tolik se nenaparuj,\r\nještě ti jich pár chybí.
mouse_28_1=Že zbylé trofeje za chvíli posbíráš?\r\nTo říkal každý detektiv.
mouse_29_1=Pro mě za mě, klidně si je prohlížej,\r\nale ty zbylé trofeje se samy neposbírají.
mouse_30_1=Ó jistě, detektiv tvého formátu má na všechno dost času.
mouse_31_1=To vypadá, že je tu někdo hodně ambiciózní.
mouse_32_1=To není samo sebou sesbírat skoro\r\nvšechny trofeje.
mouse_33_1=Vsadím svůj ocas, že ty zbylé už neposbíráš.
mouse_34_1=Tolik trofejí. Úctyhodný výkon.
mouse_36_1=Tak to tu ještě nebylo!
mouse_36_2=Všechna čest, tohle jsem ještě neviděla.\r\nA to tu bydlím už docela dlouho.
mouse_36_3=O tom si budou vyprávět\r\nještě moje vnoučata.
mouse_rankup=Gratuluju k povýšení. Jen tak dál!
......
......@@ -2,39 +2,36 @@ count_sum=Gesamt
mouse_bubble=Was hat die Maus gesagt?
# <!-- Myška -->
mouse_0_1=Von nichts kommt nichts. Hier ist noch keine Medaille.\r\nMach dich lieber an die Arbeit, Einbrecher fangen.
mouse_0_1=Von nichts kommt nichts. Hier ist noch keine Medaille.\r\nMach dich lieber an die Arbeit, Einbrecher fangen..
mouse_0_2=Na was stehst du hier noch rum?
mouse_0_3=Du wunderst dich, dass eine Maus sprechen kann?
mouse_0_4=Das ist wohl eine Fata Morgana von der Leere hier.
mouse_0_5=Nun geh schon los!
mouse_1_1=Du hast hier noch keinen Reichtum, aber wenigstens etwas.
mouse_1_2=Nur ein paar Trophäen ... also vor Staunen fall ich noch nicht um.
mouse_1_3=An deiner Stelle würde ich noch weitere ergattern, dann kannst du damit prahlen.
mouse_4_1=Man sieht, dass du an dir gearbeitet hast, aber gute\r\nDetektive haben noch mehr Trophäen.
mouse_4_2=Dann schau dich kurz um und wieder an die Arbeit.
mouse_4_3=Noch ein wenig schauen, streicheln,\r\npolieren, aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus.
mouse_4_4=Aufstehen! Siebenschläfer!
mouse_9_1=Du überraschst mich! Es sieht aus, als würdest du es ernst meinen.
mouse_9_2=Vielleicht bringst du es weit.
mouse_9_3=Vielleicht hören wir noch etwas von dir.
mouse_9_4=Vielleicht auch nicht, das hängt davon ab,\r\nwie sehr du noch an dir arbeitest.
mouse_9_5=Wenn du dir hier nur die Trophäen anschaust, dann wird man von dir\r\neher nichts mehr hören.
mouse_13_1=Man sieht, dass du auf deine Trophäensammlung stolz bist. Du hast auch allen Grund.
mouse_13_2=Gib aber nicht so viel damit an, dir fehlen noch ein paar.
mouse_13_3=Die fehlenden Trophäen sammelst du\r\nsicher in einer Weile, richtig? Das hat jeder Detektiv gesagt.
mouse_13_4=Meinetwegen, schau sie dir ruhig\r\nan, aber die fehlenden\r\nTrophäen sammeln sich nicht von allein.
mouse_13_5=Na sicher, ein Detektiv von deinem Format hat für alles genügend Zeit.
mouse_16_1=Es sieht so aus, dass hier\r\njemand große Ambitionen hat.
mouse_16_2=Das geht nicht von allein, fast alle Trophäen zu sammeln.
mouse_16_3=Ich verwette meine Schneidezähne, dass du die übrigen nicht mehr einsammelst.
mouse_16_4=Na gut, ich glaube dir lieber, dass du das schaffst.
mouse_20_1=Na das hat es hier noch nicht gegeben!
mouse_20_2=Alle Ehre, das habe ich noch nicht gesehen.\r\nUnd ich wohne hier schon ganz schön lange.
mouse_20_3=Gratulation, Gratulation, Gratulation!\r\nRespektable Leistung!
mouse_20_4=Davon werden sich noch meine Enkel erzählen.
mouse_4_1=Du hast hier noch keinen Reichtum,\r\naber wenigstens etwas.
mouse_5_1=Nur ein paar Trophäen...\r\nalso vor Staunen fall ich noch nicht um.
mouse_6_1=An deiner Stelle würde ich noch weitere ergattern,\r\ndann kannst du damit prahlen.
mouse_9_1=Man sieht, dass du an dir gearbeitet hast,\r\naber gute Detektive haben noch mehr Trophäen.
mouse_13_1=Dann schau dich kurz um und wieder an die Arbeit.
mouse_14_1=Noch ein wenig schauen, streicheln, polieren,\r\naber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus.
mouse_16_1=Vielleicht bringst du es weit.
mouse_17_1=Du überraschst mich! Es sieht aus,\r\nals würdest du es ernst meinen.
mouse_19_1=Man sieht, dass du auf deine Trophäensammlung\r\nstolz bist. Du hast auch allen Grund.
mouse_21_1=Vielleicht hören wir noch etwas von dir.
mouse_21_2=Vielleicht auch nicht, das hängt davon ab,\r\nwie sehr du noch an dir arbeitest.
mouse_21_3=Wenn du dir hier nur die Trophäen anschaust,\r\ndann wird man von dir\r\neher nichts mehr hören.
mouse_25_1=Gib aber nicht so viel damit an,\r\ndir fehlen noch ein paar Trophäen.
mouse_28_1=Die fehlenden Trophäen sammelst\r\ndu sicher in einer Weile, richtig?\r\nDas hat jeder Detektiv/jede Detektivin gesagt.
mouse_29_1=Meinetwegen, schau sie dir ruhig\r\nan, aber die fehlenden\r\nTrophäen sammeln sich nicht von allein.
mouse_30_1=Na sicher, ein Detektiv/eine Detektivin\r\nvon deinem Format hat für alles genügend Zeit.
mouse_31_1=Es sieht so aus, dass hier\r\njemand große Ambitionen hat.
mouse_32_1=Das geht nicht von allein,\r\nfast alle Trophäen zu sammeln.
mouse_33_1=Ich verwette meine Schneidezähne,\r\ndass du die übrigen nicht mehr einsammelst.
mouse_34_1=So viele Trophäen. Respektable Leistung.
mouse_36_1=Na das hat es hier noch nicht gegeben!
mouse_36_2=Alle Ehre, das habe ich noch nicht gesehen.\r\nUnd ich wohne hier schon ganz schön lange.
mouse_36_3=Davon werden sich noch meine Enkel erzählen.
mouse_rankup=Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung! Mach weiter so!
mouse_rankup=Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung!\r\nMach weiter so!
# <!-- Skrin s hodnostmi -->
badge_cabinet_list=Dienstgradliste
badge_cabinet_locked=???
badge_cabinet_locked=???
\ No newline at end of file
......@@ -6,32 +6,29 @@ mouse_0_1=Kde nič, tu nič. Ani medaile, ani saláma.\r\nRadšej utekaj do prá
mouse_0_2=Tak čo tu ešte okúňaš?
mouse_0_3=Tebe príde divné, že myš hovorí?
mouse_0_4=To budú asi preľudy z tohto prázdna.
mouse_0_5=Tak ale už bež!
mouse_1_1=Žiadne bohatstvo tu ešte nemáš, ale aspoň niečo.
mouse_1_2=Proste pár trofejí...údivom z toho teda nepadám.
mouse_1_3=Na tvojom mieste idem loviť ďalšie,\r\nnech sa máš čím pochváliť.
mouse_4_1=Je vidieť, že si na sebe pracoval,\r\nale dobrí detektívovia majú trofejí ešte viac.
mouse_4_2=Tak sa pokochaj a zase do práce.
mouse_4_3=Tak ešte chvíľu popozerať,\r\npohladiť, preleštiť, ale nespí na vavrínoch.
mouse_4_4=Vstávať! Sedmospáči!
mouse_9_1=Ty ma prekvapuješ! Vyzerá to tak,\r\nže to myslíš vážne.
mouse_9_2=Možno to ešte dotiahneš ďaleko.
mouse_9_3=Možno o tebe budeme ešte počuť.
mouse_9_4=Možno tiež nie, to záleží na tom,\r\nako na sebe ešte zapracuješ.
mouse_9_5=Keď tu budeš ešte okúňať,\r\ntak o tebe skôr už nebudeme počuť.
mouse_13_1=Je vidieť, že si na svoju zbierku\r\ntrofejí pyšný. Tiež už máš na čo.
mouse_13_2=Zase sa toľko nenaparuj,\r\nešte ti ich pár chýba.
mouse_13_3=Že zvyšné trofeje za chvíľu pozbieraš?\r\nTo hovoril každý detektív.
mouse_13_4=Pre mňa za mňa, kľudne si ich prezeraj,\r\nale tie zvyšné trofeje sa samé nepozbierajú.
mouse_13_5=Ó určite, detektív tvojho\r\nformátu má na všetko dosť času.
mouse_16_1=Vyzerá to tak, že je tu niekto veľmi ambiciózny.
mouse_16_2=To \nnieje len tak, vyzbierať\r\nskoro všetky trofeje.
mouse_16_3=Vsadím sa, že tie ostatné\r\nuž nepozbieraš.
mouse_16_4=No dobre, radšej ti\r\nbudem veriť, že to dokážeš.
mouse_20_1=Tak to tu ešte nebolo!
mouse_20_2=Všetka česť, toto som ešte nevidela.\r\nA to tu bývam už celkom dlho.
mouse_20_3=Gratulujem, gratulujem, gratulujem!\r\nÚctyhodný výkon!
mouse_20_4=O tom si budú rozprávať\r\nešte moje vnúčatá.
mouse_4_1=Žiadne bohatstvo tu ešte nemáš,\r\nale aspoň niečo.
mouse_5_1=Proste pár trofejí...\r\núdivom z toho teda nepadám.
mouse_6_1=Na tvojom mieste idem loviť ďalšie,\r\nnech sa máš čím pochváliť.
mouse_9_1=Je vidieť, že si na sebe pracoval,\r\nale dobrí detektívovia majú trofejí ešte viac.
mouse_13_1=Tak sa pokochaj a zase do práce.
mouse_14_1=Tak ešte chvíľu popozerať, pohladiť,\r\npreleštiť, ale nespí na vavrínoch.
mouse_16_1=Možno to ešte dotiahneš ďaleko.
mouse_17_1=Ty ma prekvapuješ!\r\nVyzerá to tak, že to myslíš vážne.
mouse_19_1=Je vidieť, že si na svoju zbierku trofejí pyšný.\r\nTiež už máš na čo.
mouse_21_1=Možno o tebe budeme ešte počuť.
mouse_21_2=Možno tiež nie, to záleží na tom,\r\nako na sebe ešte zapracuješ.
mouse_21_3=Keď tu budeš ešte okúňať,\r\ntak o tebe skôr už nebudeme počuť.
mouse_25_1=Zas toľko sa nenaparuj,\r\nešte ti pár Trofejí chýba.
mouse_28_1=Že zvyšné trofeje za chvíľu pozbieraš?\r\nTo hovoril každý detektív.
mouse_29_1=Pre mňa za mňa, kľudne si ich prezeraj,\r\nale tie zvyšné trofeje sa samé nepozbierajú.
mouse_30_1=Ó určite, detektív tvojho formátu\r\nmá na všetko dosť času.
mouse_31_1=Vyzerá to tak, že je tu niekto\r\nveľmi ambiciózny.
mouse_32_1=To nieje len tak, vyzbierať skoro\r\nvšetky trofeje.
mouse_33_1=Vsadím sa, že tie ostatné už nepozbieraš.
mouse_34_1=Toľko trofejí. Úctyhodný výkon.
mouse_36_1=Tak to tu ešte nebolo!
mouse_36_2=Všetká česť, toto som ešte nevidela.\r\nA to tu bývam už celkom dlho.
mouse_36_3=O tom si budú rozprávať ešte moje vnúčatá.
mouse_rankup=Gratulujem k povýšenie. Len tak ďalej!
......
......@@ -29,18 +29,21 @@ android {
applicationIdSuffix rootProject.applicationIdBranch + rootProject.applicationIdDebugSuffix
buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern
resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}"
resValue "string", "sentry_dsn", project.hasProperty('TABLEXIA_SENTRY_DSN_DEBUG') ? "$TABLEXIA_SENTRY_DSN_DEBUG" : "$project.sentryDSNFallbackValue";
}
release {
debuggable false
applicationIdSuffix rootProject.applicationIdBranch
buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern
resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}"
resValue "string", "sentry_dsn", project.hasProperty('TABLEXIA_SENTRY_DSN_RELEASE') ? "$TABLEXIA_SENTRY_DSN_RELEASE" : "$project.sentryDSNFallbackValue";
}
devel.initWith(buildTypes.debug)
devel {
applicationIdSuffix rootProject.applicationIdDevelSuffix
buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern
resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}"
resValue "string", "sentry_dsn", "$project.sentryDSNFallbackValue";
}
}
......
......@@ -4,6 +4,7 @@ import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Matrix;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import com.badlogic.gdx.Gdx;
......@@ -18,6 +19,7 @@ import cz.nic.tablexia.Tablexia;
import cz.nic.tablexia.TablexiaBuildConfig;
import cz.nic.tablexia.TablexiaSettings;
import cz.nic.tablexia.debug.BuildConfig;
import cz.nic.tablexia.debug.R;
import cz.nic.tablexia.screen.loader.IConnectionManager;
import cz.nic.tablexia.util.Log;
......@@ -41,8 +43,10 @@ public class AndroidLauncher extends AndroidApplication {
getResources().getConfiguration().locale,
SQL_CONNECTION_TYPE,
new AndroidConnectionManager(getContext()),
getResources().getString(R.string.sentry_dsn),
HAS_SOFT_BACK_BUTTON,
savedInstanceState == null), config);
savedInstanceState == null,
Build.SERIAL), config);
if (TablexiaSettings.getInstance().getBuildType().isBugReport() && TablexiaBuildConfig.FLURRY_KEY != null) {
FlurryAgent.setLogEnabled(false);
......@@ -95,23 +99,34 @@ public class AndroidLauncher extends AndroidApplication {
@Override
public boolean isUsingMobileData() {
return getConnectionType() == ConnectionType.Mobile;
}
@Override
public ConnectionType getConnectionType() {
ConnectivityManager conMan = (ConnectivityManager) androidContext.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
//We are not connected to the internet at all...
//We are not connected to the internet at all...
if(conMan == null || conMan.getActiveNetworkInfo() == null)
return false;
return ConnectionType.Unknown;
//Is user using any of mobile internet types ? Hope I didn't miss any...
//Is user using any of mobile internet types ? Hope I didn't miss any...
switch (conMan.getActiveNetworkInfo().getType()) {
case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE:
case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_DUN:
case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_HIPRI:
case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_MMS:
case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_SUPL:
return true;
return ConnectionType.Mobile;
case ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET:
return ConnectionType.Ethernet;
case ConnectivityManager.TYPE_WIFI:
return ConnectionType.Wifi;
default:
return false;
return ConnectionType.Unknown;
}
}
}
......
......@@ -3,9 +3,9 @@ import com.badlogic.gdx.tools.texturepacker.TexturePacker
buildscript {
repositories {
// mavenCentral()
maven { url 'https://jitpack.io' }
jcenter{ url "http://jcenter.bintray.com/" }
maven { url "http://repo1.maven.org/maven2" }
maven { url "https://jitpack.io" }
jcenter { url "http://jcenter.bintray.com/" }
}
dependencies {
classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.0.0'
......@@ -13,7 +13,7 @@ buildscript {
classpath 'de.felixschulze.gradle:gradle-spoon-plugin:2.1'
classpath 'com.github.JakeWharton:sdk-manager-plugin:220bf7a88a7072df3ed16dc8466fb144f2817070'
classpath 'com.novoda:gradle-android-command-plugin:1.3.0'
classpath "com.badlogicgames.gdx:gdx-tools:1.6.1"
classpath 'com.badlogicgames.gdx:gdx-tools:1.6.1'
}
}
......@@ -26,6 +26,9 @@ final assetsGameGlobalDirectory = "_global"
final assetsGameCommonDifficultyDirectory = "common"
final assetsGameExcludedDirectory = "excluded"
final String TABLEXIA_GIT_PATH = './'
final String MODEL_GIT_PATH = 'core/external/'
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", new File("${project(":android").projectDir.absolutePath}/assets/keystore/tablexiaTrustKeystore").getAbsolutePath());
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "tablexia");
......@@ -45,8 +48,10 @@ allprojects {
masterBranch = 'master'
applicationBaseId = 'cz.nic.tablexia'
tablexiaAppName = getTablexiaAppName()
tablexiaVersionName = getVersionNameFromGit()
tablexiaVersionCode = getVersionCodeFromGit()
tablexiaVersionName = getVersionNameFromGit(TABLEXIA_GIT_PATH)
tablexiaVersionCode = getVersionCodeFromGit(TABLEXIA_GIT_PATH)
tablexiaModelVersionName = getVersionNameFromGit(MODEL_GIT_PATH)
tablexiaModelVersionCode = getVersionCodeFromGit(MODEL_GIT_PATH)
applicationIdBranch = getTablexiaAppId()
applicationIdRelease = applicationBaseId + applicationIdBranch
applicationIdDebugSuffix = '.debug'
......@@ -54,6 +59,9 @@ allprojects {
applicationIdDevelSuffix = '.devel'
applicationIdDevel = applicationBaseId + applicationIdDevelSuffix
//Fallback value if sentry DSN is not defined (gradle parameter SENTRY_DSN_DEBUG or SENTRY_DSN_RELEASE)
sentryDSNFallbackValue = "None"
gdxVersion = '1.9.2'
gdxUtilsVersion = '0.13.2'
mbassadorVersion = '1.2.0'
......@@ -64,17 +72,18 @@ allprojects {
roboPodsVersion = '1.13.0'
androidSupportV4Version = '22.0.0'
googlePlayServicesVersion = '8.3.+'
servletApiVersion = '5.5.23'
ravenVersion = '7.5.0'
}
version = getVersionNameFromGit()
version = getVersionNameFromGit(TABLEXIA_GIT_PATH)
repositories {
mavenCentral()
jcenter {
url "http://jcenter.bintray.com/"
}
maven { url "https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/" }
maven { url "https://oss.sonatype.org/content/repositories/releases/" }
maven { url "http://repo1.maven.org/maven2" }
jcenter { url "http://jcenter.bintray.com/" }
maven { url "https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/" }
maven { url "https://oss.sonatype.org/content/repositories/releases/" }
}
}
......@@ -266,12 +275,13 @@ def getTablexiaAppId() {
}
}
def getVersionNameFromGit() {
def getVersionNameFromGit(String relativePath) {
def stdout = new ByteArrayOutputStream()
String branchName = getBranchNameFromGit()
// get last tag in current branch
exec {
workingDir relativePath
commandLine 'git', 'describe', '--abbrev=0', '--tags'