Public
Authored by Jiří Helebrant

css selektor

kliknout pravym tlacitkem na hledaci pole a vybrat "inspect element" (cesky tam je myslim neco jako "prozkoumat prvek"):

chickadee_20190807_152334

prohlizec otevre panel "vnitrnosti" stranky s vybranym hledacim polem:

chickadee_20190807_152312

tady to chce vedet neco o CSS selektorech, dobry zdroj treba tady: https://jecas.cz/css-selektory

<input id="srchtext" … se da najit jako input#srchtext (a treba <input class="hledani" … by bylo input.hledani)

to same udelat s tlacitkem:

chickadee_20190807_152342

chickadee_20190807_152304

tady neni ID, takze se da vybrat treba podle value: input[value=hledat]

no a tohle oboji se prida do toho skriptu:

const websites = [

  { url: "http://www.eantikvariat.cz/", search: "input#srchtext", submit: "input[value=hledat]" },
]

pripadne jde rovnou z prohlizece ten selektor vygenerovat a zkopirovat:

chickadee_20190807_154510

pro to hledaci tlacitko na eantikvariat.cz to vytvori .srchdiv > input:nth-child(5)… coz sice vypada trochu hnusne, ale fungovat to bude taky

Edited
1 Byte
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment