foris.po 2.83 KB
Newer Older
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
2 3 4 5
# Copyright (C) 2018 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the Foris Netmetr
# plugin package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
6 7 8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
12
"PO-Revision-Date: 2018-11-02 09:24+0000\n"
13
"Last-Translator: Krzysztof Kulesza <github@cmza.pl>\n"
14 15
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris-netmetr-plugin/pl/>\n"
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
16
"Language: pl\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21 22
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.3-dev\n"
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
23
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
24 25

msgid "netmetr"
26
msgstr "netmetr"
27 28

msgid "Autostart"
29
msgstr "Automatyczne uruchamianie"
30 31

msgid "Autostart enabled"
32
msgstr "Włączone automatyczne uruchamianie"
33 34 35 36 37

msgid ""
"Measuring will start about selected hour (time is no exact for load "
"distribution)"
msgstr ""
38 39
"Pomiar rozpocznie się w okolicach wybranej godziny (czas nie jest podany "
"dokładnie ze względu na rozkład obciążenia)"
40 41

msgid "Autostart times"
42
msgstr "Godziny automatycznego uruchamiania"
43

44
msgid "Netmetr settings were updated."
45
msgstr "Ustawienia Netmetr zostały zaktualizowane."
46 47

msgid "Netmetr"
48
msgstr "Netmetr"
49

Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
msgid "Downloading... OK"
msgstr "Pobieranie... OK"

msgid "Downloading... FAILED"
msgstr "Pobieranie... BŁĄD"

msgid "Testing... FINISHED"
msgstr "Testowanie... ZAKOŃCZONO"

msgid "Testing... FAILED"
msgstr "Testowanie... BŁĄD"

msgid "Testing... "
msgstr "Testowanie... "

msgid "Downloading..."
msgstr "Pobieranie..."

msgid "Testing..."
msgstr "Testowanie..."

71
msgid "Date and Time"
72
msgstr "Data i godzina"
73 74

msgid "Download [Mb/s]"
75
msgstr "Download [Mb/s]"
76 77

msgid "Upload [Mb/s]"
78
msgstr "Upload [Mb/s]"
79 80

msgid "Ping [ms]"
81
msgstr "Ping [ms]"
82 83

msgid "Link"
84
msgstr "Link"
85 86

msgid "Details"
87
msgstr "Szczegóły"
88 89

msgid "Details in new window"
90
msgstr "Szczegóły w nowym oknie"
91 92 93

#, python-format
msgid ""
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
94 95
"For more information you need to enter your syncode "
"<strong>%(sync_code)s</strong> <a href='%(url)s'>here</a>."
96
msgstr ""
97 98
"Aby uzyskać więcej informacji, musisz wpisać swój kod synchronizacji "
"<strong>%(sync_code)s</strong> <a href='%(url)s'>tutaj</a>."
99 100

msgid "No results found."
101
msgstr "Nie znaleziono wyników."
102 103 104 105 106

msgid ""
"Netmeter measures your internet parameters like upload, download and "
"response time."
msgstr ""
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
107 108
"Netmeter mierzy parametry Internetu, takie jak prędkość wysyłania "
"(upload), pobierania (download) i czas odpowiedzi (ping)."
109 110

msgid "Save"
111
msgstr "Zapisz"
112 113

msgid "Controls"
114
msgstr "Zarządzanie"
115 116

msgid "Redownload data"
117
msgstr "Ponownie wczytaj dane"
118 119

msgid "Start test"
120
msgstr "Uruchom test"
121 122

msgid "Results"
123
msgstr "Wyniki"