Commit 4a00a293 authored by Štěpán Henek's avatar Štěpán Henek 🐻

text typo (translations were updated)

parent 671aa9c7
...@@ -59,7 +59,7 @@ class NetmetrPluginConfigHandler(BaseConfigHandler): ...@@ -59,7 +59,7 @@ class NetmetrPluginConfigHandler(BaseConfigHandler):
if name in data and data[name]: if name in data and data[name]:
msg["hours_to_run"].append(i) msg["hours_to_run"].append(i)
current_state.backend.perform("netmetr", "update_settings", msg) current_state.backend.perform("netmetr", "update_settings", msg)
messages.success(_("Netmeter settings were updated.")) messages.success(_("Netmetr settings were updated."))
return "none", None return "none", None
form.add_callback(form_cb) form.add_callback(form_cb)
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-19 12:35+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-02-19 12:35+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n" "Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr "" ...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "Časy automatického spouštění" msgstr "Časy automatického spouštění"
msgid "Netmeter settings were updated." #, fuzzy
msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "Nastavení netmetru bylo aktualizováno." msgstr "Nastavení netmetru bylo aktualizováno."
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: da\n" "Language: da\n"
...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "" ...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr "" ...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-13 12:36+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-02-13 12:36+0000\n"
"Last-Translator: nautilusx <mail.ka@mailbox.org>\n" "Last-Translator: nautilusx <mail.ka@mailbox.org>\n"
"Language: de\n" "Language: de\n"
...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr "" ...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "Autostartzeiten" msgstr "Autostartzeiten"
msgid "Netmeter settings were updated." #, fuzzy
msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "Die Netmetr-Einstellungen wurden aktualisiert." msgstr "Die Netmetr-Einstellungen wurden aktualisiert."
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: el\n" "Language: el\n"
...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "" ...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr "" ...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: fi\n" "Language: fi\n"
...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "" ...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr "" ...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: fo\n" "Language: fo\n"
...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "" ...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr "" ...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -7,9 +7,9 @@ ...@@ -7,9 +7,9 @@
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr Plugin 4.1\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr Plugin 4.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n" "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
...@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr "" ...@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-29 07:44+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-01-29 07:44+0000\n"
"Last-Translator: Fabian Rodriguez <fabian@fabianrodriguez.com>\n" "Last-Translator: Fabian Rodriguez <fabian@fabianrodriguez.com>\n"
"Language: fr\n" "Language: fr\n"
...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr "" ...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "Heures de démarrage automatique" msgstr "Heures de démarrage automatique"
msgid "Netmeter settings were updated." #, fuzzy
msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "Les paramètres de Netmeter ont été mis à jour." msgstr "Les paramètres de Netmeter ont été mis à jour."
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: hr\n" "Language: hr\n"
...@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "" ...@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -114,3 +114,6 @@ msgstr "" ...@@ -114,3 +114,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-23 09:30+0000\n" "PO-Revision-Date: 2017-12-23 09:30+0000\n"
"Last-Translator: Zoli <boritek@gmail.com>\n" "Last-Translator: Zoli <boritek@gmail.com>\n"
"Language: hu\n" "Language: hu\n"
...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr "" ...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "Automatikus indítás időpontjai" msgstr "Automatikus indítás időpontjai"
msgid "Netmeter settings were updated." #, fuzzy
msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "A Netmeter beállítások frissültek." msgstr "A Netmeter beállítások frissültek."
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-24 10:38+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-04-24 10:38+0000\n"
"Last-Translator: Roberto Zilli <zetaerre@gmail.com>\n" "Last-Translator: Roberto Zilli <zetaerre@gmail.com>\n"
"Language: it\n" "Language: it\n"
...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr "" ...@@ -39,7 +39,8 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "Avvio automatico volte" msgstr "Avvio automatico volte"
msgid "Netmeter settings were updated." #, fuzzy
msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "Le impostazioni di Netmeter sono state aggiornate." msgstr "Le impostazioni di Netmeter sono state aggiornate."
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: ja\n" "Language: ja\n"
...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "" ...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr "" ...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: ko\n" "Language: ko\n"
...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "" ...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr "" ...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: lt\n" "Language: lt\n"
...@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "" ...@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -114,3 +114,6 @@ msgstr "" ...@@ -114,3 +114,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
# Translations template for Foris Netmetr Plugin. # Norwegian Bokmål translations for Foris Netmetr Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION # Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Netmetr # This file is distributed under the same license as the Foris Netmetr
# Plugin project. # Plugin project.
...@@ -8,17 +8,16 @@ msgid "" ...@@ -8,17 +8,16 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr Plugin 4.1\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr Plugin 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n" "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 03:34+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-10-16 03:34+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n" "Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris-netmetr-plugin/nb/>\n"
"Language: nb\n" "Language: nb\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris-netmetr-plugin/nb/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.2.1\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n" "Generated-By: Babel 2.6.0\n"
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -35,14 +34,14 @@ msgid "" ...@@ -35,14 +34,14 @@ msgid ""
"Measuring will start about selected hour (time is no exact for load " "Measuring will start about selected hour (time is no exact for load "
"distribution)" "distribution)"
msgstr "" msgstr ""
"Måling vil starte omentrent ved valgt time (tid er ikke et nøyaktig mål " "Måling vil starte omentrent ved valgt time (tid er ikke et nøyaktig mål "
"lastutgjevning)." "lastutgjevning)."
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "Autostart-tider" msgstr "Autostart-tider"
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "Netmeterinnstillinger oppdatert." msgstr "Netmeterinnstillinger oppdatert."
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -99,8 +98,8 @@ msgid "" ...@@ -99,8 +98,8 @@ msgid ""
"For more information you need to enter your syncode " "For more information you need to enter your syncode "
"<strong>%(sync_code)s</strong> <a href='%(url)s'>here</a>." "<strong>%(sync_code)s</strong> <a href='%(url)s'>here</a>."
msgstr "" msgstr ""
"For mer info, må du skrive inn din syncode <strong>%(sync_code)s</strong> <a " "For mer info, må du skrive inn din syncode <strong>%(sync_code)s</strong>"
"href='%(url)s'>her</a>." " <a href='%(url)s'>her</a>."
msgid "No results found." msgid "No results found."
msgstr "Resultatløst." msgstr "Resultatløst."
...@@ -109,7 +108,8 @@ msgid "" ...@@ -109,7 +108,8 @@ msgid ""
"Netmeter measures your internet parameters like upload, download and " "Netmeter measures your internet parameters like upload, download and "
"response time." "response time."
msgstr "" msgstr ""
"Netmeter måler dine internettparameter som opplasting, nedlasting og svartid." "Netmeter måler dine internettparameter som opplasting, nedlasting og "
"svartid."
msgid "Save" msgid "Save"
msgstr "Lagre" msgstr "Lagre"
...@@ -125,3 +125,4 @@ msgstr "Start test" ...@@ -125,3 +125,4 @@ msgstr "Start test"
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "Resultat" msgstr "Resultat"
# Translations template for Foris Netmetr Plugin. # Norwegian Bokmål (Norway) translations for Foris Netmetr Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION # Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Netmetr # This file is distributed under the same license as the Foris Netmetr
# Plugin project. # Plugin project.
...@@ -8,11 +8,12 @@ msgid "" ...@@ -8,11 +8,12 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr Plugin 4.1\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr Plugin 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n" "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: nb_NO\n" "Language: nb_NO\n"
"Language-Team: none\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
...@@ -35,7 +36,7 @@ msgstr "" ...@@ -35,7 +36,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -111,3 +112,7 @@ msgstr "" ...@@ -111,3 +112,7 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "" ...@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr "" ...@@ -113,3 +113,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-24 12:25+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-01-24 12:25+0000\n"
"Last-Translator: Krzysztof Kulesza <github@cmza.pl>\n" "Last-Translator: Krzysztof Kulesza <github@cmza.pl>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -40,7 +40,8 @@ msgstr "" ...@@ -40,7 +40,8 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "Godziny automatycznego uruchamiania" msgstr "Godziny automatycznego uruchamiania"
msgid "Netmeter settings were updated." #, fuzzy
msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "Ustawienia Netmeter zostały zaktualizowane." msgstr "Ustawienia Netmeter zostały zaktualizowane."
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: ro\n" "Language: ro\n"
...@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "" ...@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
msgid "Autostart times" msgid "Autostart times"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmeter settings were updated." msgid "Netmetr settings were updated."
msgstr "" msgstr ""
msgid "Netmetr" msgid "Netmetr"
...@@ -114,3 +114,6 @@ msgstr "" ...@@ -114,3 +114,6 @@ msgstr ""
msgid "Results" msgid "Results"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Netmeter settings were updated."
#~ msgstr ""
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n" "Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 16:40+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-05 11:39+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-02-05 11:39+0000\n"