foris.po 2.74 KB
Newer Older
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
2 3 4 5
# Copyright (C) 2018 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the Foris Netmetr
# plugin package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
6 7 8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Netmetr plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2018-10-30 14:38+0100\n"
p-bo's avatar
p-bo committed
12 13
"PO-Revision-Date: 2018-02-19 12:35+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
14
"Language: cs\n"
15 16
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris-"
"netmetr-plugin/cs/>\n"
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
17
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
21
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
22 23

msgid "netmetr"
24
msgstr "netmetr"
25 26

msgid "Autostart"
p-bo's avatar
p-bo committed
27
msgstr "Automatické spouštění"
28 29

msgid "Autostart enabled"
p-bo's avatar
p-bo committed
30
msgstr "Automatické spouštění zapnuto"
31 32 33 34 35

msgid ""
"Measuring will start about selected hour (time is no exact for load "
"distribution)"
msgstr ""
36
"Měření začne zhruba ve vybranou hodinu (čas není zvolen přesně kvůli "
p-bo's avatar
p-bo committed
37
"rozprostření zátěže)"
38 39

msgid "Autostart times"
p-bo's avatar
p-bo committed
40
msgstr "Časy automatického spouštění"
41

42 43
#, fuzzy
msgid "Netmetr settings were updated."
44
msgstr "Nastavení netmetru bylo aktualizováno."
45 46

msgid "Netmetr"
47
msgstr "Netmetr"
48

Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
msgid "Downloading... OK"
msgstr "Stahování… OK"

msgid "Downloading... FAILED"
msgstr "Stahování… CHYBA"

msgid "Testing... FINISHED"
msgstr "Testování… DOKONČENO"

msgid "Testing... FAILED"
msgstr "Testování… CHYBA"

msgid "Testing... "
msgstr "Testování… "

msgid "Downloading..."
msgstr "Stahování…"

msgid "Testing..."
msgstr "Testování…"

70
msgid "Date and Time"
71
msgstr "Datum a čas"
72 73

msgid "Download [Mb/s]"
p-bo's avatar
p-bo committed
74
msgstr "Příjem [Mb/s]"
75 76

msgid "Upload [Mb/s]"
p-bo's avatar
p-bo committed
77
msgstr "Odesílání [Mb/s]"
78 79

msgid "Ping [ms]"
80
msgstr "Ping [ms]"
81 82

msgid "Link"
83
msgstr "Odkaz"
84 85

msgid "Details"
p-bo's avatar
p-bo committed
86
msgstr "Podrobnosti"
87 88

msgid "Details in new window"
p-bo's avatar
p-bo committed
89
msgstr "Podrobnosti v novém okně"
90 91 92

#, python-format
msgid ""
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
93 94
"For more information you need to enter your syncode "
"<strong>%(sync_code)s</strong> <a href='%(url)s'>here</a>."
95
msgstr ""
p-bo's avatar
p-bo committed
96 97
"Pro více informací zadejte <strong>%(sync_code)s</strong> <a "
"href='%(url)s'>sem</a> svůj syncode."
98 99

msgid "No results found."
p-bo's avatar
p-bo committed
100
msgstr "Nebyly nalezeny žádné výsledky."
101 102 103 104 105

msgid ""
"Netmeter measures your internet parameters like upload, download and "
"response time."
msgstr ""
Štěpán Henek's avatar
Štěpán Henek committed
106 107
"Netmetr měří parametry vašeho připojení do Internetu (rychlost stahování,"
" rychlost nahrávání, dobu odezvy)."
108 109

msgid "Save"
110
msgstr "Uložit"
111 112

msgid "Controls"
113
msgstr "Ovládání"
114 115

msgid "Redownload data"
p-bo's avatar
p-bo committed
116
msgstr "Znovu stáhnout data"
117 118

msgid "Start test"
p-bo's avatar
p-bo committed
119
msgstr "Spustit test"
120 121

msgid "Results"
122
msgstr "Výsledky"
123