Verified Commit 055ef921 authored by Štěpán Henek's avatar Štěpán Henek 🐻
Browse files

Merge remote-tracking branch 'weblate/master'

parents a8f6ba1f 9978fee5
......@@ -9,73 +9,76 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Pakon Plugin 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-16 11:45+0200\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-04 14:23+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris-pakon-plugin/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: cs <LL@li.org>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.2-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid "pakon"
msgstr ""
msgstr "pakon"
msgid "Pakon"
msgstr ""
msgstr "Pakon"
msgid "Your browser doesn't support web workers, get a browser from this milenia."
msgstr ""
"Váš prohlížeč nepodporuje web worker, pořiďte si prohlížeč z tohoto "
"tisíciletí."
msgid "Filtering:"
msgstr ""
msgstr "Filtrování:"
msgid "From:"
msgstr ""
msgstr "Od:"
msgid "To:"
msgstr ""
msgstr "Do:"
msgid "Aggregation by hostname:"
msgstr ""
msgstr "Seskupování podle názvu stroje:"
msgid "Only following hostnames:"
msgstr ""
msgstr "Pouze následující názvy strojů:"
msgid "Only following clients:"
msgstr ""
msgstr "Pouze následující klienti:"
msgid "Overview"
msgstr ""
msgstr "Přehled"
msgid "Results"
msgstr ""
msgstr "Výsledky"
msgid "Date"
msgstr ""
msgstr "Datum"
msgid "Duration"
msgstr ""
msgstr "Trvání"
msgid "Client"
msgstr ""
msgstr "Klient"
msgid "Hostname"
msgstr ""
msgstr "Název stroje"
msgid "Port"
msgstr ""
msgstr "Port"
msgid "Sent"
msgstr ""
msgstr "Odesláno"
msgid "Received"
msgstr ""
msgstr "Přijato"
msgid "per page"
msgstr ""
msgstr "na stránku"
msgid "everything"
msgstr ""
msgstr "vše"
# Translations template for Foris Pakon Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Pakon Plugin
# project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Pakon Plugin 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid "pakon"
msgstr ""
msgid "Pakon"
msgstr ""
msgid "Your browser doesn't support web workers, get a browser from this milenia."
msgstr ""
msgid "Filtering:"
msgstr ""
msgid "From:"
msgstr ""
msgid "To:"
msgstr ""
msgid "Aggregation by hostname:"
msgstr ""
msgid "Only following hostnames:"
msgstr ""
msgid "Only following clients:"
msgstr ""
msgid "Overview"
msgstr ""
msgid "Results"
msgstr ""
msgid "Date"
msgstr ""
msgid "Duration"
msgstr ""
msgid "Client"
msgstr ""
msgid "Hostname"
msgstr ""
msgid "Port"
msgstr ""
msgid "Sent"
msgstr ""
msgid "Received"
msgstr ""
msgid "per page"
msgstr ""
msgid "everything"
msgstr ""
# Translations template for Foris Pakon Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Pakon Plugin
# project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Pakon Plugin 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: el\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid "pakon"
msgstr ""
msgid "Pakon"
msgstr ""
msgid "Your browser doesn't support web workers, get a browser from this milenia."
msgstr ""
msgid "Filtering:"
msgstr ""
msgid "From:"
msgstr ""
msgid "To:"
msgstr ""
msgid "Aggregation by hostname:"
msgstr ""
msgid "Only following hostnames:"
msgstr ""
msgid "Only following clients:"
msgstr ""
msgid "Overview"
msgstr ""
msgid "Results"
msgstr ""
msgid "Date"
msgstr ""
msgid "Duration"
msgstr ""
msgid "Client"
msgstr ""
msgid "Hostname"
msgstr ""
msgid "Port"
msgstr ""
msgid "Sent"
msgstr ""
msgid "Received"
msgstr ""
msgid "per page"
msgstr ""
msgid "everything"
msgstr ""
# Translations template for Foris Pakon Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Pakon Plugin
# project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Pakon Plugin 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid "pakon"
msgstr ""
msgid "Pakon"
msgstr ""
msgid "Your browser doesn't support web workers, get a browser from this milenia."
msgstr ""
msgid "Filtering:"
msgstr ""
msgid "From:"
msgstr ""
msgid "To:"
msgstr ""
msgid "Aggregation by hostname:"
msgstr ""
msgid "Only following hostnames:"
msgstr ""
msgid "Only following clients:"
msgstr ""
msgid "Overview"
msgstr ""
msgid "Results"
msgstr ""
msgid "Date"
msgstr ""
msgid "Duration"
msgstr ""
msgid "Client"
msgstr ""
msgid "Hostname"
msgstr ""
msgid "Port"
msgstr ""
msgid "Sent"
msgstr ""
msgid "Received"
msgstr ""
msgid "per page"
msgstr ""
msgid "everything"
msgstr ""
# Translations template for Foris Pakon Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Pakon Plugin
# project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Pakon Plugin 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: fo\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid "pakon"
msgstr ""
msgid "Pakon"
msgstr ""
msgid "Your browser doesn't support web workers, get a browser from this milenia."
msgstr ""
msgid "Filtering:"
msgstr ""
msgid "From:"
msgstr ""
msgid "To:"
msgstr ""
msgid "Aggregation by hostname:"
msgstr ""
msgid "Only following hostnames:"
msgstr ""
msgid "Only following clients:"
msgstr ""
msgid "Overview"
msgstr ""
msgid "Results"
msgstr ""
msgid "Date"
msgstr ""
msgid "Duration"
msgstr ""
msgid "Client"
msgstr ""
msgid "Hostname"
msgstr ""
msgid "Port"
msgstr ""
msgid "Sent"
msgstr ""
msgid "Received"
msgstr ""
msgid "per page"
msgstr ""
msgid "everything"
msgstr ""
# Translations template for Foris Pakon Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Pakon Plugin
# project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Pakon Plugin 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid "pakon"
msgstr ""
msgid "Pakon"
msgstr ""
msgid "Your browser doesn't support web workers, get a browser from this milenia."
msgstr ""
msgid "Filtering:"
msgstr ""
msgid "From:"
msgstr ""
msgid "To:"
msgstr ""
msgid "Aggregation by hostname:"
msgstr ""
msgid "Only following hostnames:"
msgstr ""
msgid "Only following clients:"
msgstr ""
msgid "Overview"
msgstr ""
msgid "Results"
msgstr ""
msgid "Date"
msgstr ""
msgid "Duration"
msgstr ""
msgid "Client"
msgstr ""
msgid "Hostname"
msgstr ""
msgid "Port"
msgstr ""
msgid "Sent"
msgstr ""
msgid "Received"
msgstr ""
msgid "per page"
msgstr ""
msgid "everything"
msgstr ""
# Translations template for Foris Pakon Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Pakon Plugin
# project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Pakon Plugin 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid "pakon"
msgstr ""
msgid "Pakon"
msgstr ""
msgid "Your browser doesn't support web workers, get a browser from this milenia."
msgstr ""
msgid "Filtering:"
msgstr ""
msgid "From:"
msgstr ""
msgid "To:"
msgstr ""
msgid "Aggregation by hostname:"
msgstr ""
msgid "Only following hostnames:"
msgstr ""
msgid "Only following clients:"
msgstr ""
msgid "Overview"
msgstr ""
msgid "Results"
msgstr ""
msgid "Date"
msgstr ""
msgid "Duration"
msgstr ""
msgid "Client"
msgstr ""
msgid "Hostname"
msgstr ""
msgid "Port"
msgstr ""
msgid "Sent"
msgstr ""
msgid "Received"
msgstr ""
msgid "per page"
msgstr ""
msgid "everything"
msgstr ""
# Translations template for Foris Pakon Plugin.
# Copyright (C) 2018 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the Foris Pakon Plugin
# project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris Pakon Plugin 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid "pakon"
msgstr ""
msgid "Pakon"
msgstr ""
msgid "Your browser doesn't support web workers, get a browser from this milenia."
msgstr ""
msgid "Filtering:"
msgstr ""
msgid "From:"
msgstr ""
msgid "To:"
msgstr ""
msgid "Aggregation by hostname:"
msgstr ""
msgid "Only following hostnames:"
msgstr ""
msgid "Only following clients:"
msgstr ""
msgid "Overview"
msgstr ""
msgid "Results"
msgstr ""