Commit 0dcd9e1a authored by Aleksandr Gumroian's avatar Aleksandr Gumroian
Browse files

Merge branch 'update-translations' into 'master'

Update translations

See merge request !53
parents d9dad55c 31a9545d
Pipeline #83132 passed with stage
in 28 minutes and 35 seconds
This diff is collapsed.
......@@ -2,11 +2,11 @@
"name": "reforis_openvpn",
"author": "CZ.NIC, z.s.p.o.",
"license": "GPL-3.0",
"version": "1.4.1",
"version": "1.5.0",
"description": "",
"main": "./src/app.js",
"dependencies": {
"foris": "^5.1.5",
"foris": "^5.1.12",
"react-uid": "^2.2.0"
},
"peerDependencies": {
......@@ -23,7 +23,7 @@
"@babel/preset-react": "^7.9.4",
"@testing-library/react": "^8.0.9",
"babel-loader": "^8.1.0",
"css-loader": "^3.4.2",
"css-loader": "^5.2.6",
"eslint": "^6.8.0",
"eslint-config-prettier": "^6.12.0",
"eslint-config-reforis": "^1.0.0",
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ exports[`<ClientRegistration /> should display clients 1`] = `
To apply the client configuration you need to download it and put it into the OpenVPN configuration directory or alternatively open it using your OpenVPN client. You might need to restart your client afterwards.
</p>
<div
class="card p-4 col-sm-12 col-lg-12 p-0 mb-3"
class="card p-4 col-sm-12 col-lg-12 p-0 mb-4"
>
<h2>
Add new client
......
......@@ -8,15 +8,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 13:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-28 12:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-17 13:50+0000\n"
"Last-Translator: Lukas Jelinek <lukas.jelinek@nic.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"reforis-openvpn-plugin/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/reforis-"
"openvpn-plugin/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.5\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: js/src/app.js:14
......@@ -146,7 +147,7 @@ msgstr ""
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:66
msgid "Choose settings file..."
msgstr ""
msgstr "Vybrat soubor s nastavením..."
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:81
msgid "Upload settings"
......@@ -202,7 +203,7 @@ msgstr "Zatím nejsou přidána žádná nastavení."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:72
msgid "Instances"
msgstr ""
msgstr "Instance"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:160
msgid "Delete"
......@@ -468,4 +469,3 @@ msgstr "Nelze odstranit nastavení klienta OpenVPN"
#~ msgid "An error occurred during loading OpenVPN server settings"
#~ msgstr ""
......@@ -8,14 +8,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 13:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-22 14:40+0200\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-06 17:50+0000\n"
"Last-Translator: Michalis <michalisntovas@yahoo.gr>\n"
"Language-Team: Greek <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"reforis-openvpn-plugin/el/>\n"
"Language: el\n"
"Language-Team: el <LL@li.org>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: js/src/app.js:14
......@@ -279,7 +281,7 @@ msgstr ""
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:100
msgid "Device"
msgstr ""
msgstr "Συσκευή"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:105
msgid "Listen on IPv6"
......@@ -420,4 +422,3 @@ msgstr ""
#~ msgid "An error occurred during loading OpenVPN server settings"
#~ msgstr ""
......@@ -8,15 +8,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 13:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-08 16:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-30 16:32+0000\n"
"Last-Translator: Zoli <boritek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"reforis-openvpn-plugin/hu/>\n"
"Language: hu\n"
"Language-Team: Hungarian <https://hosted.weblate.org/projects/turris"
"/reforis-openvpn-plugin/hu/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: js/src/app.js:14
......@@ -147,7 +148,7 @@ msgstr ""
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:66
msgid "Choose settings file..."
msgstr ""
msgstr "Válassza ki a beállításokat tartalmazó fájlt..."
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:81
msgid "Upload settings"
......@@ -204,7 +205,7 @@ msgstr "Még nincsenek hozzáadva beállítások."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:72
msgid "Instances"
msgstr ""
msgstr "Példányok"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:160
msgid "Delete"
......@@ -471,4 +472,3 @@ msgstr "Az OpenVPN-ügyfél beállításai nem törölhetők"
#~ msgid "An error occurred during loading OpenVPN server settings"
#~ msgstr ""
......@@ -8,30 +8,30 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 13:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-14 07:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-06 17:50+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language: nb\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/reforis-openvpn-"
"plugin/nb_NO/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"reforis-openvpn-plugin/nb_NO/>\n"
"Language: nb_NO\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: js/src/app.js:14
msgid "OpenVPN"
msgstr ""
msgstr "OpenVPN"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:61
msgid "Add new client"
msgstr ""
msgstr "Legg til ny klient"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:64
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:56
msgid "Client name"
msgstr ""
msgstr "Klientnavn"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:65
msgid ""
......@@ -59,17 +59,19 @@ msgstr "Navnet inneholder ugyldige tegn"
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:34
msgid "Client Registration"
msgstr ""
msgstr "Klientregistrering"
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:60
msgid "You need to generate certificate authority in order to register clients."
msgstr ""
msgstr "Du må generere sertifikatsmyndighet for å kunne registrere klienter."
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:69
msgid ""
"You need to generate a configuration file for each client that you wish "
"to connect to your OpenVPN server."
msgstr ""
"Du må generere en oppsettsfil for hver klient som du ønsker å koble til din "
"OpenVPN-tjener."
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:74
msgid ""
......@@ -77,10 +79,13 @@ msgid ""
" the OpenVPN configuration directory or alternatively open it using your "
"OpenVPN client. You might need to restart your client afterwards."
msgstr ""
"For å bruke klientoppsettet må du laste det ned og putte det i "
"oppsettsmappen til OpenVPN, eller åpne den med din OpenVPN-klient. Det kan "
"hende du vil måtte starte klienten din på nytt etterpå."
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:42
msgid "There are no clients registered."
msgstr ""
msgstr "Ingen registrerte klienter."
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:57
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:75
......@@ -101,8 +106,9 @@ msgid "Revoke"
msgstr "Tilbakekall"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:91
#, fuzzy
msgid "Client configurations"
msgstr ""
msgstr "Klientoppsett"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:127
msgid ""
......@@ -112,18 +118,23 @@ msgid ""
"<strong>not</strong> stored anywhere and is applicable only to the "
"configuration being currently downloaded."
msgstr ""
"Forsikre deg om at tjenerens IP-adresse som er å finne i oppsettsfilen "
"faktisk samsvarer med ruterens offentlige IP-adresse. Du kan sette denne "
"adressen manuelt hvis automatisk oppdaging mislykkes. Endringen lagres "
"<strong>ikke</strong> noensteds hen, og gjelder kun for oppsettet som blir "
"lastet ned."
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:167
msgid "Override server address"
msgstr ""
msgstr "Overstyr tjeneradresse"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:173
msgid "Router's public IPv4 address"
msgstr ""
msgstr "Ruterens offentlige IPv4-adresse"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:55
msgid "Add settings"
msgstr ""
msgstr "Legg til innstillinger"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:57
msgid ""
......@@ -131,32 +142,37 @@ msgid ""
"settings will be enabled after uploading. Please note that network will "
"be restarted automatically."
msgstr ""
"Velg en fil med OpenVPN-innstillinger du ønsker å legge til. De nye "
"innstillingene vil tas i bruk etter opplasting. Merk at nettverket vil "
"startes på nytt automatisk."
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:66
msgid "Choose settings file..."
msgstr ""
msgstr "Velg innstillingsfil …"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:81
msgid "Upload settings"
msgstr ""
msgstr "Last opp innstillinger"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:96
msgid "File is too big. Maximum size is 1 MB"
msgstr ""
msgstr "Filen er for stor. Maksimal størrelse er 1 MB"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:102
msgid "Filename must be at least 1 and at most 50 characters long."
msgstr ""
msgstr "Filnavnet må være minst 1 og høyst 50 tegn langt."
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:109
msgid ""
"Filename can contain only alphanumeric characters, dots, dashes and "
"underscores."
msgstr ""
"Filnavn kan kun inneholde alfanumeriske tegn, punktum, bindestrek og "
"understreker."
#: js/src/clientSettings/ClientSettings.js:19
msgid "Client Settings"
msgstr ""
msgstr "Klientinnstillinger"
#: js/src/clientSettings/ClientSettings.js:21
msgid ""
......@@ -164,10 +180,13 @@ msgid ""
"settings. If you want to connect to another Turris device, download "
"appropriate file from \"Client Registration\" page."
msgstr ""
"For å bruke OpenVPN-klienten må du forbedrede en tekstfil med "
"klientinnstillinger. Hvis du ønsker å koble til en annen Turris-enhet, last "
"ned egnet fil fra «Klientregistrering»-siden."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:36
msgid "Available settings"
msgstr ""
msgstr "Tilgjengelige innstillinger"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:38
msgid ""
......@@ -175,14 +194,17 @@ msgid ""
"check settings file for errors if instance is enabled and not running few"
" minutes after setup."
msgstr ""
"En OpenVPN-instans vil bli opprettet for hver nedlastede fil. Sjekk "
"innstillingsfilen for feil hvis instansen er påskrudd og ikke kjører noen "
"minutter etter oppsett."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:62
msgid "There are no settings added yet."
msgstr ""
msgstr "Ingen innstillinger lagt til enda."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:72
msgid "Instances"
msgstr ""
msgstr "Instanser"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:160
msgid "Delete"
......@@ -190,7 +212,7 @@ msgstr "Slett"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:191
msgid "Cannot refresh status"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke gjenoppfriske status"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:198
msgid "Running"
......@@ -198,16 +220,16 @@ msgstr "Kjører"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:200
msgid "Not running"
msgstr ""
msgstr "Kjører ikke"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:204
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:206
msgid "Check status"
msgstr ""
msgstr "Sjekk status"
#: js/src/serverSettings/AuthorityBeingGenerated.js:28
msgid "Generating certification authority"
msgstr ""
msgstr "Gerererer sertifikatsmyndighet …"
#: js/src/serverSettings/AuthorityBeingGenerated.js:30
msgid ""
......@@ -215,14 +237,16 @@ msgid ""
"few minutes. Settings will appear here automatically once the authority "
"is ready."
msgstr ""
"Din sertifikatsmyndighet blir nå generert. Det tar vanligvis noen minutter. "
"Innstillinger vil vises her automatisk når sertifikatsmyndigheten er klar."
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:33
msgid "Cannot generate certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke generere sertifikatsmyndighet"
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:39
msgid "No certification authority"
msgstr ""
msgstr "Ingen sertifikatsmyndighet"
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:41
msgid ""
......@@ -230,56 +254,65 @@ msgid ""
"required to generate client certificates to authenticate to the OpenVPN "
"server. To proceed you need to generate it first."
msgstr ""
"Ingen OpenVPN-sertifikatsmyndighet (CA) finnes for øyeblikket. Det kreves "
"for å generere klientsertifikater for identitetsbekrefting med OpenVPN-"
"tjeneren. For å fortsette må du generere det."
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:51
msgid "Generate CA"
msgstr ""
msgstr "Generer sertifikatsmyndighet"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:28 reforis_openvpn/__init__.py:50
msgid "Cannot delete certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke slette sertifikatsmyndighet"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:34
msgid "Certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Sertifikatsmyndighet"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:37
msgid ""
"You can't delete the CA while the OpenVPN server is enabled. To delete "
"the CA you need to disable the server configuration first."
msgstr ""
"Du kan ikke slette sertifikatsmyndigheten mens OpenVPN-tjeneren er påskrudd. "
"For å slette sertifikatsmyndigheten må du skru av tjeneroppsettet først."
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:43
msgid ""
"Your certificate authority (CA) is set up properly. Please note that if "
"you delete it all clients will have their access revoked."
msgstr ""
"Din sertifikatsmyndighet (CA) er satt opp rett. Merk deg at hvis du sletter "
"den vil alle klientene miste sin tilgang."
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:56
msgid "Delete CA"
msgstr ""
msgstr "Slett sertifikatsmyndighet"
#: js/src/serverSettings/ServerSettings.js:34
msgid "Server Settings"
msgstr ""
msgstr "Tjenerinnstillinger"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:43
msgid "Cannot save server settings"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke lagre tjenerinnstillinger"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:82
msgid "Server settings"
msgstr ""
msgstr "Tjenerinnstillinger"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:84
msgid ""
"Please note that you need a public (preferably static) IP address and "
"your network configured to make use of VPN server."
msgstr ""
"Merk deg at du trenger en offentlig (helst statisk) IP-adresse og et oppsatt "
"nettverk for å bruke VPN-tjeneren."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:90
msgid "Server enabled"
msgstr ""
msgstr "Tjener påskrudd"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:100
msgid "Device"
......@@ -287,37 +320,43 @@ msgstr "Enhet"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:105
msgid "Listen on IPv6"
msgstr ""
msgstr "Lytt på IPv6"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:110
msgid ""
"Useful if you don't have public IPv4 address. Disable if your IPv6 "
"connection is broken."
msgstr ""
"Nyttig hvis du ikke har offentlig IPv4-adresse. Skru av hvis din IPv6-"
"tilknytning feiler."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:115
msgid "Protocol"
msgstr ""
msgstr "Protokoll"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:121
msgid ""
"Clients will connect to the VPN server via this protocol. Use TCP if your"
" ISP blocks UDP."
msgstr ""
"Klienter vil koble til VPN-tjeneren via denne protokollen. Bruk TCP hvis din "
"ISP blokkerer UDP."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:126
msgid "VPN network address"
msgstr ""
msgstr "VPN-nettverksadresse"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:132
msgid ""
"This network should be different than any network directly reachable by "
"the router and the clients."
msgstr ""
"Nettverket skal være forskjellig fra noe annet nettverk som kan nås direkte "
"av ruteren og klientene."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:137
msgid "VPN network mask"
msgstr ""
msgstr "VPN-nettverksmaske"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:146
msgid "Port"
......@@ -325,84 +364,93 @@ msgstr "Port"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:151
msgid "Route all traffic via VPN"
msgstr ""
msgstr "Send all trafikk via VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:156
msgid "Clients will access the Internet via VPN"
msgstr ""
msgstr "Klienter vil nå Internett via VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:161
msgid "Use DNS via VPN"
msgstr ""
msgstr "Bruk DNS via VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:166
msgid ""
"Clients will resolve addresses using router's DNS. Required when "
"accessing local servers like my-nas.lan"
msgstr ""
"Klienter utleder adresser ved bruk av ruterens DNS. Påkrevd ved tilgang til "
"lokale tjenere som «my-nas.lan»."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:179
msgid "Save"
msgstr "Lagre"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:186
#, fuzzy
msgid ""
"<strong>Advanced users:</strong> if you already configured OpenVPN server"
" manually your configuration will be extended (rather than overwritten)."
" In case of conflict you must fix previous settings by yourself."
msgstr ""
"<strong>Avanserte brukere:</strong> Hvis du allerede har satt opp en OpenVPN-"
"tjener manuelt vil ditt oppsett utvides (snarere enn overskrives). I "
"tilfelle konflikter oppstår må du fikse tidligere innstillinger selv."
#: reforis_openvpn/__init__.py:42
msgid "Certificate authority already exists"
msgstr ""
msgstr "Sertifikatsmyndigheten finnes allerede"
#: reforis_openvpn/__init__.py:66
msgid "Cannot change OpenVPN server settings"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke endre OpenVPN-tjenerinnstillinger"
#: reforis_openvpn/__init__.py:85
msgid "Client '{}' is already registered"
msgstr ""
msgstr "Klienten «{}» er allerede registrert"
#: reforis_openvpn/__init__.py:89
msgid "Cannot register client"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke registrere klient"
#: reforis_openvpn/__init__.py:102
msgid "Requested client does not exist"
msgstr ""
msgstr "Forespurt klient finnes ikke"
#: reforis_openvpn/__init__.py:106
#, fuzzy
msgid "Cannot get client"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke hente klient"
#: reforis_openvpn/__init__.py:117
#, fuzzy
msgid "Cannot revoke certificate"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke tilbakekalle setifikat"
#: reforis_openvpn/__init__.py:133
msgid "Requested settings do not exist"
msgstr ""
msgstr "Forespurte innstillinger finnes ikke"
#: reforis_openvpn/__init__.py:140
#, fuzzy
msgid "Missing data for 'settings' file"
msgstr ""
msgstr "Manglende data for «settings»-fil"
#: reforis_openvpn/__init__.py:148
msgid "Client settings '{}' already exist"
msgstr ""
msgstr "Klientinnstillingene «{}» finnes allerede"
#: reforis_openvpn/__init__.py:156
msgid "Cannot add OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke legge til OpenVPN-klientinnstillinger"
#: reforis_openvpn/__init__.py:170
msgid "Cannot change OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke endre OpenVPN-klientinnstillinger"
#: reforis_openvpn/__init__.py:179
msgid "Cannot delete OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke slette OpenVPN-klientinnstillinger"
#~ msgid "An error occurred during loading certificate authority details"
#~ msgstr ""
......@@ -424,4 +472,3 @@ msgstr ""
#~ msgid "An error occurred during loading OpenVPN server settings"
#~ msgstr ""
......@@ -8,16 +8,17 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 13:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-06 14:33+0000\n"
"L